Skip to main content

Magazyn i ofertowanie

Pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej w gabinecie/klinice stomatologicznej oraz ofertowanie. Użytkownicy systemu, aby ułatwić sobie pracę, mogą wykorzystać funkcję automatycznego generowania zamówień na podstawie stanu magazynowego towarów.
Możliwe jest również wygenerowanie pliku Excel w celu wysłania zapytania ofertowego oraz import do programu wybranej oferty.
Dostępne funkcje:
  • Stan magazynu z podziałem na kategorie towarów;
  • Ilość przyjęta, wydana oraz aktualna ilość towaru w magazynie;
  • Informacja o niskim stanie danej pozycji w magazynie;
  • Przyjęcia zewnętrzne towaru uwzględniające datę ważności danej partii towaru;
  • Wydania/przyjęcia wewnętrzne towaru;
  • Automatyczne lub manualne generowanie zamówień;
  • Eksport wstępnego zamówienia do formatu Excel w celu zapytania ofertowego;
  • Import z formatu Excel wybranej oferty cenowej;