Skip to main content

Grupy rabatowe

Ta funkcja programu daje możliwość podziału pacjentów na grupy i przypisanie im rabatu procentowego z rozróżnieniem na ustawione przez użytkownika kategorie leczenia oraz czy rabat pochodzi od pracownik i/lub placówki. Określony rabat na leczenie jest automatycznie lub na żądanie naliczany podczas dodawania procedur leczenia. Dodatkowo przynależność do danej grupy rabatowej jest widoczna w istotnych z tego punku widzenia częściach oprogramowania.

Grupy rabatowe mogą również służyć w celu przypisania pacjentów do danej firmy, z którą podpisany jest kontrakt na leczenie.

Grypy rabatowe cechuje:
  • Możliwość utworzenia dowolnej ilości grup rabatowych;
  • Dowolne nazewnictwo i kolorystyka grupy;
  • Możliwość rozróżnienia rabatów zarówno między grupami jak i poszczególnymi kategoriami leczenia (np. zachowawcza, protetyka);
  • Możliwość nadania rabatu lekarza i/lub placówki

Konfiguracja grup rabatowych

Dodawanie procedury z grupą rabatową