Skip to main content

Obsługa drukarek fiskalnych

SmartDental spełnia wymagania zawarte w nowym rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, umożliwiając obsługę drukarek fiskalnych, wystawianie paragonów fiskalnych, rachunków, KP i faktur VAT.
Możliwości:
  • Obsługa drukarek Novitus i Posnet;
  • Drukowanie NIP na paragonie;
  • Drukowanie paragonów bezpośrenio z okna rozliczenia z pacjentem;
  • Możliwość jednoczesnego wystawiania innch dokumentów sprzedaży (faktura, kp);