Skip to main content

Obsługa kamer wewnątrzustnych - szybsza i wygodna diagnostyka

Jedną z funkcjonalności, która znacznie ułatwia pracę stomatologów, jest obsługa kamer wewnątrzustnych, które mogą być uruchamiane bezpośrednio z programu. To oznacza, że lekarz może w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć kamerę bez potrzeby korzystania z osobnego oprogramowania. Taka funkcjonalność znacznie ułatwia pracę lekarzowi, ponieważ pozwala na szybkie i wygodne podglądanie i rejestrowanie obrazów, które mogą być później wykorzystane do celów diagnostycznych lub edukacyjnych.