Skip to main content

Planuj prac protetyczne i zarządzaj nimi

Moduł leczenia protetycznego oprogramowania stomatologicznego SmartDental w dużym stopniu redukuję złożoność tradycyjnego procesu administrowania zabiegami z zakresu protetyki.
Moduł ten zawiera dokładną charakterystykę poszczególnych prac, w zależności od ich rodzaju (proteza stała, proteza ruchoma itd.) oraz umożliwia administrowanie obiegiem prac między gabinetem a pracownią protetyczną, co pozwala na sprawną współpracę i zmniejsza ilość niezbędnych czynności administracyjno-dokumentacyjnych.

Główne funkcje modułu leczenia protetycznego są następujące:

  • Szczegółowe planowanie leczenia protetycznego;
  • Dokładna charaketrystyka prac z uwzględnieniem ich rodzaju;
  • Obsługa zleceń do pracowni protetycznych na podstawie planu leczenia, z możliwością wydruku kart laboratoryjnych;
  • Obsługa oddawania gotowych prac pacjentowi;
  • Obsługa rozliczeń z pracowniami protetycznymi;