System P1 | Wystawianie e-recept

Oprogramowanie SmartDental zostało zintegrowane z Platformą P1 w zakresie e-recept i tym samym umożliwia szybkie i intuicyjne wystawienie e-recepty z automatycznym podpisaniem dokumentu niezbędnymi certyfikatami.

Łatwa konfiguracja pozwala na jednorazowe wczytanie do programu niezbędnych certyfikatów uzyskanych z Platformy P1 oraz certyfikatu ZUS. W SmartDental możliwe jest jednoczesne ustawienie certyfikatów dla lekarzy prowadzących prywatną praktykę oraz zatrudnionych w podmiocie leczniczym.

Podczas wystawiania e-recepty moduł automatycznie wczytuje potrzebne dane pacjenta, placówki i lekarza oraz informuje o ewentualnym braku niezbędnych informacji.

Funkcja e-recept zawiera pełny słownik leków oraz wyrobów medycznych, który może być uaktualniany. Program zawiera dane dotyczące poziomu odpłatności leków i podkreśla te leki, dla których możliwa jest refundacja.

Pacjenci posiadający konto w Systemie P1 otrzymują od razu informację o wystawionym pakiecie recept drogą SMS i email. Dodatkowo oprogramowanie SmartDental umożliwia wyświetlenie recepty, wydruk oraz wysłanie informacji pacjentowi o kodzie dostępu do pakietu recept poprzez wiadomość SMS.

Panel zarządzania SmartDental
Software Clinic s.c.
Kraków | Grażyny 18/U4
Partnerzy biznesowi
AMSOpngselkea logo 300x70px
Poleasingowy sprzęt komputerowy dla gabinetów oraz trwałe usuwanie danych więcej...
Uruchomiono zadanie harmonogramu