Skip to main content

Lista zmian

Zmiany 3.8.4.8 z dnia 24.06.2024

 • Wydruk historii leczenia: Usunięcie całej kolumny 'Cena' w przypadku, gdy wybrany został wydruk bez ceny;
 • Zmiana sposobu obsługi wysyłania zdarzeń medycznych poprzez użycie operacji działających w tle, co eliminuje konieczność oczekiwania na wysłanie zdarzenia;
 • Uniemożliwienie usuwania dokumentów kasowych firmy, jeżeli takie uprawnienie jest zablokowane w uprawnieniach użytkownika;
 • Dodanie do raportu rozliczeń wg dokumentów sprzedaży tabeli z dokumentami kasowymi firmy;
 • Wyeliminowanie błędu braku pamięci na niektórych urządzeniach;
 • Uzależnienie wyświetlania opcji 'Rozlicz pacjenta' od aktywnego modułu rozliczenia i dokumentów sprzedaży (tabela "Do rozliczenia" w głównym oknie programu);

Zmiany 3.8.4.5 z dnia 21.04.2024

 • Dodanie możliwości importu leków i listy refundacyjnej bezpośrednio z oficjalnych źródeł;
 • Rozwiązanie problemu braku powiadomienia o płatnościach, gdy edytowana jest wizyta;
 • Wdrożenie do eSkierowań i eRecept Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA (wersja 1.3.2);
 • Dodanie pola umożliwiającego dodanie informacji o chorobach tarczycy w zakładce Ważne informacje w edycji pacjenta;
 • Dodanie ikony informującej o chorobach tarczycy w karcie pacjenta i karcie nowej wizyty;
 • Zmiana jednostki przewijania daty na 5 minut w formularzu nowej wizyty, wizyty online i wizyty NFZ;
 • Uaktualnienie bibliotek programu;

Zmiany 3.8.4.0 z dnia 28.03.2024

 • Aktualizacja dokumentu erecepty do najnowszej wersj;
 • Dodanie możliwości oznaczania ilości substancji aktywnej w ereceptach;
 • Aktualizacja listy leków i refundacji na dzień 27.03.2024;

Zmiany 3.8.3.4 z dnia 14.03.2024

 • Zmiana filtrowania daty urodzenia w raporcie MZ-12 na wybór grup wiekowych;
 • Przypiszenie działania programu;
 • Umożliwiemie dodawania dokumentów w trybie pacjenta w termianarzach
 • Dodanie integracji z oprogramowaniem do radiowizjografii DTXStudio;
 • Dodanie dokładnego wieku w raporcie MZ-12;
 • Poprawienie integracji z Mediadent w przypadku gdy id jest zewnętrzne ale pacjent jest nowo zapisanym;
 • Poprawienie wyświetlania wieku pacjenta w momencie zabiegu w księdze pracowni diagnostycznej;
 • Dodanie w księdze przyjęć kolumny z wiekiem pacjenta w momencie zabiegu;
 • Sprawdzenie i poprawienie funkcji scalania pacjentów;
 • Poprawienie obsługi terminarza online;
 • Poprawienie wyszukiwania pacjentów w kolejce oczekujących pacjentów w terminarzach;
 • Usunięcie zgłoszonych błedów;
 • Dalsze zmiany wyglądu poszczególnych okien, wymiana przycisków;
 • Podwyższenie wersji biblioteki Wacom Signature;
 • Naprawienie powiadomień o płatnościach i umożliwienie ich masowego usuwania;
 • Naprawienie wyglądu zakładki ważne informacje w oknie edycja pacjenta;
 • Zmiana wyglądu okien raportów;
 • Integracja z oprogramowaniem Carestream 8;
 • Zmiana wyglądu okien ustawień programu;
 • Dodatnie do terminarza i edycji pracownika obsługi lokalizacji terminów wizyt online;
 • Naprawienie możliwości ukrycia danych finansowych danego pracownika przed innymi;
 • Usunięcie możliwości podglądu raportu rozliczeń wg dokumentów sprzedaży innych pracowników w raporcie osobistym;
 • Poprawienie odświeżania harmonogramu pracy;
 • Dodanie możliwości wyłączenia automatycznego odświeżania terminarza;
 • Dodanie możliwośći ustawienia katalogu przechowywania zdjęć MediaDent;
 • Zmiana długości opisu planu leczenia na 2000 znaków;
 • Dodanie możliwości ustawienia dodatkowego zewnętrznego katalogu ze zdjęciami;
 • Dodanie integracji z oprogramowaniem do radiowizjografii MediaDent i EasyDent4;
 • Naprawnienie wyszukiwania pacjentów wg wykonanych zabiegów w Centrum SMS;
 • Uaktualnienie skryptu migracji danych z programu prodentis;

Zmiany 3.8.0.6 z dnia 14.11.2023

 • Wyszukiwanie w liście pacjentów: możliwość wyszukiwania miejscowości i kodów pocztowych przy wyszukiwaniu używając znaku @;
 • Aktualizacja bibliotek;
 • Ustawienia: Dodanie lokalizacji oddziałów firmy i możliwości przypisania do nich poszczególnych danych placówki (komórek lub jednostek organizaccyjnych);

Zmiany 3.7.9.3 z dnia 19.09.2023

 • Aktualizacja punktacji NFZ;
 • Dodanie wyskakujących powiadomień, że pacjent jest obecny w poczekalni;

Zmiany 3.7.9.1 z dnia 30.08.2023

 • Poprawienie ustawiania właściwego pracownika przy potwierdzaniu wizyty online;
 • Naprawienie wykonywania kopii i odtwarzania danych przy dostępnie do katalogów sieciowych z użyciem uwierzytelniania;
 • Dodanie możliwości automatycznego wysyłania wiadomości z terminem wizyty po zapisaniu terminu;
 • Dodanie edycji pacjentów z terminarza online;
 • Terminarz online: dodanie możliwości ustawiania dodatkowego tekstu pod wyświetlonymi pracownikami;
 • Dodanie możliwości edycji wiadomości wysyłanej z terminem wizyty pacjenta;
 • Kampanie SMS: poprawienie działania filtru wyszukującego pacjentów wg daty umówionej wizyty;
 • Możliwość przypisania wybranych 5 kampanii do menu w głównym oknie programu;
 • Dodanie w karcie pacjenta powiadomienia, które będzie pojawiało się podczas umawiania pacjenta na nową wizytę;
 • Skrócenie czasu zapytań do Znanego Lekarza;
 • Uaktualnienie w migracji z programów Dr100 i FelgDent
 • Naprawienie kontrolek w magazynie, które miały ograniczenie wartości do 100;
 • Naprawienie podstawiania linku do kalendarza Google i naprawienie wstawiania nowej linii;
 • Aktualizacja bibliotek do nowszej najnowszej wersji;
 • Naprawienie oraz zamiana kontrolek w raportach w dziale dokumentacji;
 • Dodano możliwość zaznaczenia czy pacjent posiada zgodę marketingową;
 • Kampanie SMS: Dodano filtr uwzględniający wyłącznie pacjentów, którzy mają zgodę marketingową;
 • Dodanie podpowiedzi do kolumn Status i Obecność w liście umówionych pacjentów;
 • Poprawienie funkcjonowania automatycznego sprawdzania odpowiedzi z SMS-ów;
 • Możliwość dodania zamisast numeru PESEL daty urodzenia dla osób uprawnionych;
 • Dodanie ręcznego odświeżania historii wizyt, planów leczenia, usług i płatności;
 • Dodanie ręcznego odświeżania historii wizyt, planów leczenia, usług i płatności;

Zmiany 3.7.8.1 z dnia 07.05.2023

 • Ustawienie wyższej rozdzielczości zapisywania zdjęć z kamery wewnątrzustnej;
 • Poprawienie skalowania liter w starym terminarzu w przypadku gdy ustawienia wielkości tekstu w Windows są większe niż 100%;
 • Poprawienie widoczności godzin w tle w terminarzu;
 • Zmiana stylu przycisków w kolejnych częściach programu;
 • Wyświetlanie terminów wszystkich pracowników w przypadku zalogowania osoby niebędącej lekarzem;
 • Możliwość zaznaczenia w diagramie: Kanał do leczenia;
 • Dodanie włókien szklanych do diagramu;
 • Wdrożenie nowego rozliczania NFZ 60/2023/DSOZ;
 • Dodanie obsługi ścieżki sieciowej do katalogu PlikiSTL;
 • Uaktualnienie wystawiania recept recepturowych;
 • Naprawienie określania rzeczywistej wysokości wizyty w terminarzu dla wizyt o któtkiej długości;
 • Dodanie retainera do zębów trzonowych;

Zmiany 3.7.7.0 z dnia 08.03.2023

 • Automatyczne powiadomienie recepcji o zakończonej wizycie pacjenta w postaci wyskakującego okna, które przypomina o konieczności rozliczenia;
 • Umożliwienie przesłania do recepcji informacji o kwocie zabiegu bez konieczności zapisywania wizyty;
 • Wymiana przycisków oraz poprawienie wyglądu części oprogramowania w celu zwiększenia czytelności danych;

Zmiany 3.7.6.9 z dnia 28.02.2023

 • Dodanie raportu przychodów w czasie rzeczywistym, który uwzględnia czas trwania wizyty;
 • Do wiadomości wysyłanych do pacjenta dodano znacznik umożliwiający wstawienie tytułu pracownika;
 • Dodanie retainera do diagramu zębowego;
 • Dodanie złogów nazębych do diagramu zębów mlecznych;
 • Dodanie wyskakującego powiadomienia, które informuje o próbie dodania pacjenta o tych samych danych;
 • Dodanie powiadomienia informującego o próbie zapisania pacjenta do tego samego lekarza o tej samej godzinie;
 • Umożliwienie drukowania cennika z poziomu Ustawienia > Słowniki > Lista procedur;
 • Dodanie możliwości ustawienia drugiej prowizji kwotowej dla pracowników i uwzględnienie tego w raportach;

Zmiany 3.7.6.6 z dnia 04.02.2023

 • Dodanie raportu przychodów w czasie wg realnego czasu wizyty;
 • Możliwość skonfigurowania stałej treści dodatkowego SMS'a wysyłanego do umówionego pacjenta;
 • Możliwość zaznaczenia dowolnej liczby pacjentów w głównym oknie programu w celu wysyłania SMS z przypomnieniem lub terminem wizyty;

Zmiany 3.7.6.5 z dnia 22.01.2023

 • Możliwość dodawania kontrahenta bezpośrednio z okna KP/KW;
 • Możliwości drukowania KP/KW dla kontrahentów zewnętrznych;
 • Dodanie do karty pacjenta zakładki ‘Pliki STL’;
 • Dodanie możliwości skonfigurowania zewnętrznego katalogu z plikami STL;
 • Dodanie filtru 'Placówka' do raportów leczenia wg zabiegów, wg wizyt i wg rozpoznań;
 • Dodanie do raportu rozliczeń wg dokumentów sprzedaży posumowania kwoty dla wpłaty gotówką, kartą i przelewem;
 • Dodanie do listy nazw skanowanych dokumentów: dokumentacja pierwszorazowa, zgoda na zabieg higienizacji;
 • Poprawienie zmiany wielkości czcionki starego terminarza przy zamianie ustawień wielkości tekstu Windows na większą niż 100%;
 • Dodanie nazwy pracownika do paska okna karty pacjenta i okna dodawania nowej wizyty;
 • Dodanie możliwości logowania drugiego użytkownika (asystenta);
 • Dodanie filtrowania zabiegów NFZ wg asystenta;
 • Dodanie wyświetlania asystenta w historii wizyt w karcie pacjenta;
 • Zmiana wszystkich kontrolek wyświetlających hasło;
 • Wymiana części kontrolek na bardziej funkcjonalne;

Zmiany 3.7.5.5 z dnia 6.12.2022

 • Zmiana wyglądu i działania filtrów w raportach w celu lepszego filtrowania danych;
 • Dodanie możliwości wyświetlania tytułu lekarza w polach wyboru proacownika;

Zmiany 3.7.5.4 z dnia 3.12.2022

 • Zmiana wyglądu i działania nowego terminarza (zmiana grupowania wg pracownika i daty, zmiana sposobu wyświetlania, dodanie możliwości wyświetlania dla dowolnie dobranej grupy pracowników itd.);
 • Zmiany w bazie danych dostosowujące progrm do wysyłania zdarzeń medycznych wraz z rozliczeniami NFZ oraz dodatkowymi uprawnieniami pacjenta;
 • Przystosowanie interfejsu pod wysyłanie zdarzeń medczynych z rozliczeniami NFZ;
 • Przyspieszenie działania raportów: Lista pacjentów wg ostatniej wizyty oraz Raport listy pacjentów;
 • Naprawienie w kampanii SMS wyszukiwania wg ostatniej wizyty i wg pracownika jednocześnie;
 • Dodanie do recepty informacji dla osoby wydającej lek;
 • Dodanie w raporcie leczenia wg kategorii zabiegów możliwości wybrania wielu kategorii;
 • Zmieniono ilość znaków nazwy pozycji na fakturze do 200 znaków;
 • Naprawiono, aby przy dodawaniu pozycji do dokumentu sprzedaży okno nie minimalizowało się do paska Windows;
 • Naprawiono działania automatycznego uzupełniania wpisu dokumentacji dla opatrunku;

Zmiany 3.7.4.4 z dnia 8.10.2022

 • Dodanie do głównego okna dodatkowej informacji o zalogowanym pracowniku i placówce;
 • Zmiana wyglądu tabeli listy zwolnień wsadu w module sterylizacji;
 • Przy dodawaniu rozpoznań i procedur usunięcie automatycznego wybierania pozycji, jeżeli wyszukana jest jedna pozycja;
 • Zmiana wyglądu tabel w ustawieniach;
 • Zmiana wyglądu okna labolatorium protetyczne;

Zmiany 3.7.3.8 z dnia 17.09.2022

 • Dodanie pozostałego personelu do pola wyboru pracowników w oknie zwalniania wsadu;
 • Możliwość ustawienia blokady dodawania nowych rozpoznań i procedur z poziomu dodawania wizyty;
 • Poprawienie raportu leczenia wg zabiegów - poprawne naliczanie sumy kosztów i dodatnie podsumować kolumn;
 • Uniemożliwienie zapisania wizyty bez zapisania badania periodontologicznego;
 • Możliwość zapisania pacjenta do innego lekarza na tą samą wizytę pomimo, iż została zaznaczona wizyta odwołana;

Zmiany 3.7.3.4 z dnia 20.08.2022

 • Dodanie dokumentu KW oraz listy wypłat w głównym oknie programu;
 • Dodanie do raportu leczenia wg zabiegów dodatkowych kolumn: kategoria zabiegu, identyfiator gabinetu, PESEL pacjenta, data rejestracji;
 • Zwiększenie compressii plików zip;
 • Dodanie ograniczenia dla pracowników: Kasa | Blokada usuwania rozliczeń;
 • Przeniesienie pliku konfiguracyjnego do katalogu programu z umożliwieniem korzystania z ustawień pomiędzy różnymi użytkownikami Windows;
 • Zapisywanie generowanych dokumentów z możliwością ich edycji przed wydrukiem, podpisaniem;

Zmiany 3.7.2.8 z dnia 3.07.2022

 • Raport leczenia NFZ wg zabiegów | Dodanie filtrowania wg zabiegów;
 • Raport leczenia wg kategorii zabiegów | Wyklucznie w raporcie zabiegów usuniętych;
 • Naprawiono wystawienia eskierowania;
 • Uprawnienia pracowników | Dodanie uprawienia do obłsugi wydarzeń w terminarzu;
 • Przywrócenie poprawnych opcji menu przy dodawaniu dokumentów przy uruchamianiu programu w trybie pacjenta;

Zmiany 3.7.2.4 z dnia 23.06.2022

 • Przywrócenie poprawnych opcji menu po uruchomieniu programu w trybie pacjenta;
 • Naprawienie błędu w sytuacji gdy podpis dokumentu jest anulowany;
 • Przywrócenie wyświetlania kategorii zabiegów i cen zabiegów przy dodawaniu procedur;
 • Przywrócenie poprawnego miejca wyświetlania opisu przy kliknięciu myszką na danej wizycie w pierwszym terminarzu;
 • Główne okno programu | Szybkie wyszukiwanie pacjenta po dowolnej frazie z @ na początku;
 • Naprawiona formatowanie wstawianego tekstu do generowanych dokumentów dla Pacjenta (wyświetlanie linia po linii);
 • Edytor dokumentów | Przywrócenie możliwości zapisania edytowanego dokumentu gdy nie został wybrany rodzaj oświadczenia;
 • Zmiana wersji platformy programowania na .NET 4.8;
 • Znany Lekarz | Dodano dodatkową opcję sprawdzanie wolnych terminów na ZL w celu lepszej synchronizacji;
 • Znany Lekarz | Dodanie opcji usuwania (czyszczenia) terminów w celu lepszej synchronizacji;
 • Dodanie skrótów klawiaturowych przy dowawaniu nowej wizyty (CTRL + 1 - dodanie rozpoznania i procedury, CTRL + 2 - dodanie rozpoznania, CTRL + 3 - dodanie procedury);

Zmiany 3.7.1.7 z dnia 14.05.2022

 • Przygotowanie do integracji z kamerą wewnątrzustną;
 • Dodawanie rozpoznania i procedury | Korekta kolejności kontrolek przy użyciu klawisza TAB;
 • Dodawanie procedury | Poprawienie obliczania dziesiątych części rabatu;
 • Naprawienie skanowania pakietów;
 • Raporty | Raport listy pacjentów - Dodanie do raportu informacji o wizytach odwołanych;

Zmiany 3.7.1.4 z dnia 26.04.2022

 • Dodanie w terminarzach ikony informującej o nowym pacjencie;
 • Zmiana wyglądu ikon w terminarzu starym z rozróżnieniem na występujące na jasnym i ciemnym tle;
 • Główne okno > wyszukiwanie pacjenta | Przywrócono poprawne nawigowanie klawiaturą po liście wyszukiwanych pacjentów;
 • Dodanie obsługi drugiej bramki Android;
 • Korekta podsumowania raportu rozliczeń wg zabiegów;
 • Scalanie pacjentów | Zmiana sposobu zaznaczania pacjentów do scalenia;

Zmiany 3.7.1.3 z dnia 13.04.2022

 • eWuś | Możliwość sprawdzania na podstawie PESEL czy pacjent posiada uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 • Dokumenty sprzedaży | Usunięcie problemu z dodawaniem usuniętych usług z dnia sprzedaży do listy pozycji dokumentu;
 • Dodanie możliwości kopiowania planu leczenia;
 • Dodanie drukowania karty danych pacjenta w liście umówionych wizyt i w liście pacjentów;
 • Możliwość usunięcia z planów leczenia łącznej sumy leczenia - Ustawienia > Ustawienia interfejsu;
 • Magazyn | Dodanie listy wcześniejszych zamówień produktu;
 • Magazyn | Zmiana interfejsu;
 • Karta leczenia | Poprawienie wczytywania kosztów materiałów;
 • Aktualizacja uprawnień do eRecept;

Zmiany 3.7.0.4 z dnia 08.03.2022

 • Dodanie obsługi Romexis 6;
 • Poprawienie przewijania tabeli rozpoznań, procedur itd. w karcie pacjenta i podczas dodawania nowej wizyty;
 • Poprawienie odświeżania tabeli umówionych wizyt;
 • Przywrócenie opcji edycji wizyty w liście umówionych wizyt;

Zmiany 3.7.0.1 z dnia 02.03.2022

 • Dodanie komunikacji sieciowej z drukarkami Novitus;
 • Dodanie możliwości drukowania samego diagramu z danej wizyty;
 • Dodanie do słowników ICD 9 kategorii Inne zabiegi nieoperacyjne;
 • Poprawa wyszukiwania wolnych terminów;
 • Dodanie informacji ostrzegającej o wyłączeniu wyświetlania wydarzeń w terminarzu;
 • Zmiana sposobu wyświetlanie panelu rezerwacji online, koleki oczekujących pacjentów i powiadomień w głównym oknie programu i w terminarzach;
 • Optymalizacja wydajności programu;

Zmiany 3.6.9.4 z dnia 13.02.2022

 • Zmiany kontrolek w liście pacjentów, karcie pacjenta, oknie nowej wizyty, oknie dodawania rozpoznań i procedur w celu zwiększenia ich czytelności i użyteczności;
 • Optymalizacja pracy programu;
 • Dodanie możliwości kopiowania wizyt w terminarzu;
 • Poprawa działania skierowań wewnętrzych;
 • Odblokowanie pola pracownik w oknie powiadomienia;
 • Dodanie możliwości dezaktywowania miejsca udzielania świadczeń;
 • Zmiana koloru na zielony przy wyświetlaniu laku szczelinowego;
 • Zmiana koloru próchnicy wtórnej na zółto czarny;
 • Dodanie możliwości połączenia z drukarką fiskalną Novitus poprzez TCP/IP;

Zmiany 3.6.7.9 z dnia 01.01.2022

 • Dodanie do raportów, dokumentów sprzedaży i innych wydruków innego sposobu wyświetlania, drukowania, ekskportu danych (pdf, rtf, doc, xls, csv) oraz możliwości wysłania raportu na dowolny adres email;
 • Dodanie możliwości umieszczania logo firmowego na dokumentach sprzedaży;
 • Zamiana niektórych konrolek w celu zwiększenia ich użyteczności;
 • Dodanie korekty pisowani w planach leczenia;
 • Możliwość wyświetlania listy umówionych wizyt dla wielu lekarzy jednocześnie (główne okno programu);
 • Dodanie daty urodzenia i płci w integracji z oprogramowaniem do obrazowania IRIS;

Zmiany 3.6.6.8 z dnia 04.09.2021

 • Dodanie rejestru usług pozamedycznych;
 • Uzględnienie pacjenta zaszczepionego przy sprawdzaniu eWuś;
 • Dodanie raportu leczenia wg usług pozamedycznych;
 • Drukowanie i skalowanie diagramu periodontologicznego;
 • Dodanie możliwośći równoczesnego zapisania pacjenta do terminarza i kolejki oczekujących;
 • Kampania SMS - poprawienie wyszukiwania umóówionych pacjentów wg daty i pracownika;
 • Dodanie numeru telefonu w nagłówku karty pacjenta;
 • Dodanie weryfikacji czy dodawany do kolejki pacjent w niej już istnieje;
 • Dodanie kopiowania tesktu z dokumentacji;
 • Eksport do CSV listy umówionych pacjentów;
 • Poprawienie filtrowania pacjentów w kolejce;
 • Zmiana obsługi skanowania TWAIN;
 • Zmiana sposobu wyświetlania nazwy rozpoznania i procedury wraz z opisem;
 • Wysłanie terminu wizyty nie powoduje już więcej wyświetlania ikony o wysłaniu powiadomienia o wizycie;
 • Wdrożenie nowego edytora szablonów dokumentów;

Zmiany 3.6.3.4 z dnia 20.08.2021

 • Dodanie drukowania i skalowania badania periodontologicznego;
 • Dodanie raportu leczenia wg usług dodatkowych;
 • Dodanie rejestru usług dodatkowych (np. pracowni protetycznej);
 • Pobieranie daty wizyty z Internetu;
 • Dodawnie obsługi skanowania TWAIN;
 • Poprawione wyszukiwanie pacjent w Systemie P1;

Zmiany 3.6.1.2 z dnia 01.07.2021

 • Poprawienie skanowania kodów kreskowych z pakietów;
 • Dodanie kodów kreskowych do pozycji magazynowych i możliwości wyszukiwania wg kodu;
 • Dodanie do magazynu materiałów własnych;
 • Poprawienie skanowania dokumentów;
 • Dodanie możliwości zmiany daty przy generowaniu dokumentów (zgody, wywiady itp.);
 • Dodanie zewnętrznego numeru karty w karcie pacjenta;
 • Dodanie sprawdzania czy pacjent istnieje po PESEL;

Zmiany 3.6.0.0 z dnia 02.06.2021

 • Umożliwienie importu danych z programu Incomdent;
 • Dodawanie wizyty: Dodanie czasu zakończenia wizyty na potrzeby zdarzeń medycznych;
 • Dodanie do rozpoznań automatyczne ustawienie rozpoznania głównego na potrzeby zdarzeń medycznych;
 • Dodanie do rozpoznań możliwość ustawienia rozpoznania głównego na potrzeby zdarzeń medycznych;
 • Porawienie wyświetlania i drukowania dokumentów na PC i tabletach;
 • Ujednolicenie okien dodawania procedury i rozpoznania dla wizyt medycznych i stomatologicznych;
 • Zabepieczenie przed nadpisaniem opisu rozpoznania i procedury domyślnym opisem przy zmianie procedury rozpoznania;
 • Dodanie importu całego słownika ICD9 z podziałem na kategorie;
 • Dodanie importu całego słownika ICD10 z podziałem na kategorie;
 • Dodanie opisu badania diagnostycznego;

Zmiany 3.5.9.2 z dnia 24.04.2021

 • Dodanie możliwości usunięcia integracji karty pacjenta z Vatech EzDent-i;
 • Poprawienie wystawiania recept z dawkowaniem co x godzin;
 • Poprawienie formatowania podglądu wywiadu w karcie pacjenta;
 • Poprawienie drukowania kart protetycznych;
 • Dodanie zdarzeń do diagramu wywołujących rozpoznanie i/lub procedurę;
 • Dodanie powiązań pomiędzy rozpoznaniami a elementami diagramu;
 • System P1 - zdarzenia medyczne | Przyporządkowanie ICD 10 do obecnych rozpoznań;
 • System P1 - zdarzenia medyczne | Możliwość przyporządkowania do listy procedur odpowiednich procedur ICD9;
 • Zmiany wyglądu dodawania/edycji pracowników;
 • Poprawki w rejestrowania pacjenta w systemie P1;
 • Poprawienie sprawdzania subskrypcji przy braku internetu;
 • Prawidłowe wyświetlanie zęba mlecznego 13 i 23;
 • Usunięcie probemu z łączeniem się z API SmartDental na systemach Windows 7 po zmianie protokołu z http na https;
 • Terminarz | Poprawienie zapisywania wydarzeń;
 • Naprawienie walidacji ilości znaków przy dodawaniu wpłaty pacjenta;

Zmiany 3.5.8.5 z dnia 12.04.2021

 • Poprawiono wyświetlanie okna Ustawień sieciowych na komputerach o niższej rozdzielczości;
 • Kolejki oczekujących: dodano do ustawień placówki możliwość zaznaczenia czy dana placówka/komórka ma być uwzględniona w raporcie;
 • Kolejki oczekujących: zaktualizowano plik wymiany danych o kolekach do wersji 7.3.1;
 • Usprawniono automatyczne wczytywanie przedłużonych subksrypcji aktualizacyjnych;
 • Przyspieszono wczytywanie listy procesów sterylizacji autoklawu;

Zmiany 3.5.8.1 z dnia 03.04.2021

 • Przyspieszenie wczytywania wizyt w nowym terminarzu;
 • Naprawienie niepoprawnego wyświetlania poszczególnych dni przy zmianie daty w widoku jednodniowym w nowym terminarzu - obecnie kolumny zachowują swoją szerokość;
 • Umożliwiono dodawanie planów leczenia, pracownikom nienależącym do kategorii leczenie;
 • Diagram zębowy: dodano oznaczenia implant zewn. i korona zewn. na implancie;

Zmiany 3.5.3.6 z dnia 30.12.2020

 • Możliwość zaznaczania istotnych chorób bezpośrednio w oknie edycji pacjenta;
 • Możliwość oznaczenia pacjenta jako 'brak możliwości dalszego umawiania na wizytę';
 • Automatyczna naprawa w przypaku uszkodzenia pliku z ustawieniami;

Zmiany 3.5.3.6 z dnia 30.11.2020

 • Diagram | Dodanie możliwości opisu diagramu;
 • System P1 | Dodanie obłsugi eSkierowań;
 • Dodanie do ustawień SMS możliwości zaminy czasu pomiędzy koleno wysyłanymi SMS'ami przy masowym wysyłaniu;

Zmiany 3.5.3.1 z dnia 30.11.2020

 • Raporty | Dodanie raportu 'Raport przychodów w czasie';
 • Diaram periodontologiczny | Podświetlanie na czerwono wartości głebokości kieszeni większej niż 3;
 • Zmiana koloru ikony braków nieobecności w zależności od ilości wizyt z nieobecnością bez powiadomienia;
 • Dodanie możliwości wydruku historii wizyt oraz karty wizyty bez diagramu;
 • Dodanie możliwości wydruku listy wizyt wraz z informacjami o obecnościach;

Zmiany 3.5.1.6 z dnia 16.10.2020

 • Diagram periodontologiczny | Nadanie kolejności kontrolek liczbowych;
 • Diagram periodontologiczny | Automatyczne zaznaczenie kontrolek liczbowych do szybkiego wpisania wartości;
 • Diagram periodontologiczny | Zmiana kolorystyki elementów diagramu;

Zmiany 3.5.0.9 z dnia 01.09.2020

 • Terminarz | Dodanie świąt i możliwości dodawania własnych wydarzeń;
 • Główne okno - skrócony wydruk umówionych pacjentów | Zmiana sposobu wyświetlania ukrytego PESEL na format np. 800203XXXXX w celu możliwości odczytu daty urodzenia;
 • Możliwość importu aktualnej listy leków z poziomu Ustawienia > System P1 do Ustawienia > Słowniki > Lista leków;
 • Przeniesienie słownika leków z Ustawienia > System P1 do Ustawienia > Słowniki > Lista leków;
 • Karta pacjenta - Zakładka Zdjęcia | Możliwość dodawania plików *.pdf ze zdjęciami;
 • Dodanie modułu 'Panel podpisu Pacjenta' umożliwiającego czytanie i podpisywanie dokumentów na tablecie;
 • Wystawianie dokumentów medycznych | Dodanie możliwości zapisywania przygotowanych dla Pacjenta dokumentów do późniejszego podpisania;
 • Raporty | Raport rozliczeń wg dokumentów sprzedaży: Dodaje pola wyszukaj filrującego wg nazwy dokumentu, opisu transakacji, wartości lub wpłaty pacjenta;
 • Dodanie "Raport pacjentów wg ostatniej wizyty" generujący listę pacjentów, u których dany zabieg był ostatni raz wykonywany w określonym czasie;

Zmiany 3.4.9.9 z dnia 01.09.2020

 • Dodanie oznaczeń kolorystycznych w menu diagramu;
 • Usunięcie błędu pobierania wykonanych zabiegów przy wystawianiu dokumentów rozliczeniowych;

Zmiany 3.4.9.5 z dnia 28.08.2020

 • Dodawanie dokumentów medycznych | Ujednolicenie formatu dokumentów;
 • Korekta końcowej daty w Raporcie zbiorczym;
 • Dodanie do skanowanych dokumentów opcji: Kwestionariusz osobowy oraz Ankieta COVID-19;

Zmiany 3.4.9.0 z dnia 19.08.2020

 • Dodanie opcji dodaj dokument w liście umówionych pacjentów oraz w terminarzach;

Zmiany 3.4.8.8 z dnia 12.08.2020

 • Dodanie badanie periodontologicznego;
 • Dodawanie rozpoznania, procedury | Dodanie przycisku 'Pomnóż', który powiela rozpoznanie, procedurę dla każdego zęba zaznaczonego na diagramie;
 • Poprawienie drukowania Karty pacjenta;
 • Poprawienie wyświetlania eRecepty w zaznaczonej wizycie przy rozdzielczości mniejszej niż FullHD;

Zmiany 3.4.8.2 z dnia 30.07.2020

 • Dane pacjenta | Wybór z listy kraju pochodzenia;
 • Ustawienia interfejsu | Możliwość ustawienia domyślnego kraju pochodzenia pacjenta;
 • Raport leczenia wg wizyt | Dodanie szczegółowego wydruku historii wizyt pacjentów;
 • Powiadomienia SMS | Możliwośc dodatnia do treści znacznika @NFZ#, który wstawia w treść SMS'a informację 'WIZYTA PRYWATNA' lub 'WIZYTA NFZ';
 • Raporty | Dodawnie raportu leczenia wg kategorii zabiegów;
 • Lista rezerwowa | Dodanie fuknkcji zadzwoń do pacjenta;
 • Główne okno programu | Lista umówionych wizyt | Dodanie 'NFZ' przed typem wizyty zaznaczonych jako NFZ;

Zmiany 3.4.6.4 z dnia 16.06.2020

 • Instalator | Dodanie możliwości instalacji w dowolnej ścieżce;
 • Terminarz nowy | Ustawienie stałej kolejności wyświetlania pracowników;
 • Terminarz nowy | Usunięcie błędu nie wyświetlającego ostatni dzień tygodnia przy przejściu z widoku dziennego na tygodniowy;
 • Dodanie możliwości włączenia, wyłaczenia ostrzeżeń o umawianiu wizyt poza harmonogramem pracy;

Zmiany 3.4.5.6 z dnia 02.06.2020

 • Dostosowanie eRecept do nowych reguł walidacji;
 • Raporty i raporty osobiste: dodanie kolumny prowizja;
 • Możliwość skonfigurowania prowizji kwotowej dla każdego zabiegu;
 • Dodanie integracji ze ZnanyLekarz.pl;
 • Terminarz - Umawianie wizyt | Informacja jeżeli umawiana wizyty wykracza poza zakres harmonogramu pracy pracownika;

Zmiany 3.4.4.7 z dnia 04.05.2020

 • Wysyłanie powiadomień oraz równoczesna edycja wizyty online przy edycji wizyty lokalnej;
 • Możliwość dodanie danych Pacjenta do kampanii SMS;
 • Centrum komunikacji SMS - Kampania SMS | Dodanie filtra 'Kraj';
 • Centrum komunikacji SMS - Kampania SMS | Poprawienie zaznaczania/odznaczania pacjentów;
 • Zwiększenie miejsca na treść szablonów dokumentacji;

Zmiany 3.4.3.9 z dnia 11.04.2020

 • Terminarz nowy | Poprawienie wyświetlania skali godzin, ikon oraz poprawienie odświeżania;
 • Ustawienia terminarza online | Możliwość ustawienia co ile sekund mają być sprawdzane rezerwacje online;
 • Poprawienie wyświetlania wizyt w terminarzu nowym wraz z wyświetlaniem ikon;
 • Poprawienie importu procedur ICD9 do procedur prywatnych w Ustawienia > Słowniki > Procedury;
 • Dodawanie terminu wizyty | Umożliwienie szybkiego dodania nowego pacjenta, gdy pacjenci o tym samym imieniu i nazwisku już istnieją w bazie;
 • Raporty osobiste | Dodatnie raportu zbiorczego;

Zmiany 3.4.3.7 z dnia 3.04.2020

 • Ewuś | Umożliwienie miany hasła z poziomu SmartDental;
 • Ewuś | Dodanie odczytywania poprzez eWUŚ informacji o kwarantannie;
 • Zmiana obsługi komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń eWUŚ na wersję 5;
 • Skanowanie dokumentu do karty pacjenta | Dodanie typów dokumentów: Karta Pacjenta, Zaświadczenie;

Zmiany 3.4.3.6 z dnia 1.04.2020

 • Dodanie do listy umówionych wizyt oraz terminarzy opcji podglądu historii zmian w wizycie;
 • Przygotowanie programu do integracji ze Znany Lekarz;
 • Raporty | Poprawienie automatycznego ustawiania zakresu dat przy zaznaczaniu okresu (np. w tym roku, w tym tygodniu);
 • Raporty | Historia terminarza - dodanie filtra pacjent;
 • Wystawianie recepty | Dodanie w polu wyszukiwania leku podmioty odpowiedzialnego;

Zmiany 3.4.3.5 z dnia 28.03.2020

 • Dodanie wywiadu epidemiologicznego PTS
 • Dodawanie wpłaty | Dezaktywacja wyboru rodzaju dokumentu i rodzaju płatności, gdy pole Dokument nie zostało zaznaczone;
 • Dodawanie procedury i rozpoznania | Zabezpieczenie przed wpisaniem przekraczającej kolumnę ilości znaków;
 • Komunikacja SMS | Zwiększenie znaków w treści powiadomienia o wizycie do 1000 znaków;

Zmiany 3.4.1.8

 • Centrum komunikacji SMS | Dodanie filtra 'Grupa pacjentów' w Kampanii SMS;
 • Przyspieszenie wczytywania danych w liście umówionych wizyt oraz terminarzach;
 • Powiadomienie o wizycie | Możliwość dodania do wiadomości znaczników: Nazwa placówki, adres placówki, telefon, Nazwisko i imię lekarza;

Zmiany 3.4.1.0

 • Raport zbiorczy | Dodanie kosztu materiałów
 • Dodawanie wizyty | Dodanie do procedur kosztu materiałów;
 • E-recepty | Wyświetlanie na zielono postaci leków, które są refundowane;
 • Dodawanie wizyty w terminarzu | Możliwość szybkiego otwarcia karty wybranego pacjenta;
 • E-recepty | Dodanie możliwości sprawdzanie eWuś;
 • Teminarz | Dodanie wyszukiwania w liście oczekujących pacjentów;

Zmiany 3.3.7.6

 • Dodanie do drukowanych paragonów NIP pacjenta;
 • System P1 | Dodanie możliwości wystawiania e-Recept;
 • System P1 | Dodanie konfiguracji certyfikatów Sysytemu P1 i ZUS;
 • System P1 - e-Recepty | Dodanie słowników leków gotowych i surowców farmaceutycznych;
 • Terminarze | Dodanie opcji Brak obecności: wizyta potwierdzona, wizyta nie potwierdzona;
 • Raport leczenia wg zabiegów | Dodanie wyliczenia kosztu prac;
 • Dane placówki | Dodanie kodu organu rejestrowego;

Zmiany 3.3.4.6

 • W terminarzu dodano możliwość powiadamiania pacjentów o nadchodzącej wizycie;
 • Numeracja dokumentów | Zwiększono zakres numerów, od których można rozpocząć numerację;
 • Wydruk listy umówionych wizyt | Dodanie w ustawieniach interfejsu możliwości skróconego wydruku;
 • Plany leczenia | Dodanie możliwości wydruku szczególowego rozliczenia, jako załącznik do dokumentu sprzedaży;

Zmiany 3.3.3.8

 • Plany leczenia | Dodanie możliwości wydruku szczególowego rozliczenia, jako załącznik do dokumentu sprzedaży;
 • Raporty NFZ | Dodanie "Raport listy oczekujących NFZ";
 • Raporty NFZ | Dodanie "Lista oczekujących NFZ";
 • Raporty NFZ | Dodanie "Harmonogram NFZ";
 • Zmiana sposobu dodawania terminu wizyty NFZ - Harmonogram/Kolejka NFZ;
 • Dodanie stawek PTU;
 • Dane placówki | Dodanie numeru wpisu rejestru;

Zmiany 3.3.2.7

 • Zmiana współczynnika korygującego świadczenia NFZ (WKW z 1.3 na 1.5);
 • Dane placówki | Możliwość przypisania do jednej komórki organizacyjnej kilky grup kontraktowych;
 • Kolejka oczekujących | Brak możliwości zaminy terminu bez usunięcia pacjenta z kolejki;
 • Możliwość wysłania SMS wyłącznie z terminem wizyty i linkiem do automatycznego dodania do kalendarza google;
 • Terminarz wizyt - kolejka oczekujących | Dodanie filtrowania wg lekarza;

Zmiany 3.3.2.1

 • Uprawnienia pracownika | Dodanie uprawienia: Leczenie - widok wizyt innych lekarzy;
 • Zwiększenie pola Uwagi do 500 znaków w dodawaniu braku obecności;
 • Lista pacjentów | Poprawienie filtrowania pacjentów według dowolnego ciągu znaków (z @ na początku);
 • Terminarz | Dodanie możliwości wyświetlenia umówionych wizyt również z poziomu kolejki oczekujących;
 • Raporty - Raport zbiorczy | Dodanie podsumowania tabel;
 • Raporty - Raport zbiorczy | Dodanie raportu udokumentowanych pozycji;
 • Raporty | Dodanie osobnego raportu udokumentowanych pozycji;
 • Optymalizacja pamięci;

Zmiany 3.2.9.8

 • Raport leczenia wg zabiegów | Dodanie kolumn rabat pracownika, rabat właściciela oraz do raportu sumy rabatów;
 • Ustawienia > Magazyn > Lista pozycji magazynowych | Dodano eksport pozycji magazynowych do XML;
 • Poprawienie kodowania polskich znaków w integracji z Sidexis wersja > 4;
 • Główne okno > Lista umówionych wizyt: Rozdzielenie kolumn dotyczących informacji graficznej o pacjencie oraz informacji o obecności pacjenta w recepcji;
 • Raporty | Dodanie raportu zbiorczego;
 • Dodawanie wizyty - oddawanie pracy protetycznej | Rozróżnienie rabatów właściciela i pracownika;
 • Główne okno > Lista umówionych wizyt: Dodanie możliwości usunięcia wizyty z listy umówionych wizyt.

Zmiany 3.2.7.9

 • Diagram | Dodanie oznaczenia wypełnień i kanałów wypełnionych w innym gabinecie (Wypełnienie zewn. i Kanał wypełniony zewn.);
 • Zapamiętywanie ustawienia, czy wyświetlać pacjentów ze zgłoszoną nieobecnością;
 • Rozliczenia | Możliwość wyświetlania salda pacjenta na komputerach bez modułu rozliczeń - Ustawienia > Ustawienia interfejsu;
 • Poprawienie scalania kart pacjnetów;
 • Dodawanie nowej wizyty | Pełniejsza informacja w nagłówku o pacjencie;
 • Karta pacjenta | Zmiana na kolor czerowny ikon informujących o istotnych danych z wywiadu;
 • Dodawanie wizyty | Zoptymalizowanie układu okna dodawania rozpoznania i procedury;
 • Diagram | Poprawienie koloru próchnicy wtórnej;

Zmiany 3.2.6.4

 • Raporty - Raport listy pacjentów | Możliwość wyświetlenia listy pacjentów zarejestrowanych w danym okresie, którzy mieli lub nie ostatią wizytę w innym określonym okresie;
 • Karta pacjenta - Plany leczenia | Zwiększenie pola opisu planu leczenia;
 • Karta pacjenta - Zakładka zdjęcia | Możliwość dodania wielu plików jednocześnie;
 • Karta pacjenta - Zakładka dokumenty | Możliwość dodania wielu plików jednocześnie;
 • Generator dokumentacji | Dodanie ogólnego skierowania na badania;
 • Komunikacja | W przypadku korzystania z bramki Android dodano możliwość wywoływania rozmowy telefonicznej z poziomu programu;
 • Główne okno - Lista umówionych wizyt | Dodanie do menu opcji edycji wizyty;
 • Główne okno | Przeniesienie opcji zaznaczania obecności Pacjenta w gabiecie do menu pod prawy przyciskiem myszki;
 • Ogólne | Dodanie funkcji podglądu wiadomości wymienianych z pacjentem;
 • Główne okno - Lista umówionych wizyt | Posegregowanie menu pod prawym przyciskiem myszki;
 • Karta pacjenta | Dodanie wyświetlania liczby powiadomień;
 • Ogólne | Przyspieszenie listowania umówionych wizyt, terminarza, listy pacjentów;
 • Terminarz stary | Poprawienie wyświetlania podpowiedzi przy najechaniu myszką na wizytę;
 • Terminarze | Usunięcie kontrolki statusu wizyt online, gdy usługa jest wyłączona;
 • Nowy terminarz | Poprawienie wyświetlania szerokości kolumn;
 • Ustawienia | Dodanie większej ilości informacji w liście miejsc udzielania świadczeń;
 • Terminarz | Usunięcie znikania podglądu wizyty;
 • Nowy terminarz | Poprawienie kolorystyki i wyświetlania terminów;
 • Oznaczenie pacjenta w oknie dodawania wpłaty i dokumentów sprzedaży;

Zmiany 3.2.3.3

 • Diagram | Zwiększenie rozmiarów i poprawienie zaznaczania oznaczeń ząb do usunięcia, witalność zęba;
 • Zmiana układu graficznego raportów i ustawień;
 • Umożliwienie ustawienia wyświetlania od razu listy rozpoznań i procedur przy dodawaniu nowej wizyty;
 • Dodanie możliwości blokowania zmiany ceny procedur przez lekarza;
 • Karta pacjenta | Dodanie informacji o liczbie zdjęć i dokumentów;
 • Karta pacjenta - połączenie z radiowizjografią | Dodanie możliwości zapisania informacji o wykonanym zdjęciu;
 • Diagram | Dodano legendę do diagramu;
 • Dokumentacja elektroniczna | Dodano 'Zaświadczenie lekarskie';

Zmiany 3.2.2.8

 • Wizyta - dodawanie procedury i rozpoznania | Poprawienie wysokości rozwijanej listy w celu dokładniejszego wyboru ostatniej pozycji;
 • Poprawienie danych do eksporu w celu rozliczania NFZ;
 • Lista pacjentów | Poprawienie sortowania początkowej litery Ł;
 • Terminarz - umawianie wizyty | Przy wyborze pacjenta z listy poprawienie dostępu do funkcji menu;
 • NFZ - Dodawanie procedury ICD9 | Zwiększenie pola opisu do 1000 znaków;
 • NFZ - Kolejka oczekujących | Usunięcie błedów przy zapisywaniu formularza;
 • Umawianie pacjenta | Dodano alfabetyczne sortowanie kategorii leczenia;
 • Nowy terminarz: Regulowanie minimalnej szerokości dnia w zależności od ustawień;
 • Dodawanie pacjenta | Dodanie sprawdzania sumy kontrolnej PESEL;

Zmiany 3.2.1.5

 • Umówieni pacjenci: Kolejność numerowania pacjentów pomija pacjentów, którzy zgłosili brak obecności;
 • Sprawdzenie eWuś: Zapisywanie do bazy danych całej odpowiedzi z eWuś;
 • Dokumentacja medyczna | Skierowanie: Naprawa wyświetlania wieku pacjenta;
 • Dokumentacja medyczna | Poprawne wyświetlanie na tablecie osoby uprawnionej do podpisu w zgodach i oświadczeniach RODO;
 • Dokumentacja medyczna | Dodanie oświadczenia (wersja 2) z alternatywną treścią;

Zmiany 3.2.1.2

 • Diagram: Poprawienie wyświetlania powierzchni żującej zęba przy koronach, przygotowaniu pod wkład itp.;
 • Dodawanie procedury: Dodanie kolumny cena przy wybieraniu procedury;
 • Edytor dokumentacji: Poprawienie dodawanie szablonów dokumentacji elektronicznej;
 • Karta pacjenta | Dodawanie zdjęć: poprawienie odblokowywania dodawanych plików;
 • Dodanie integracji z CS Imaging Software (Carestream);
 • Poprawienie integracji z Gent VixWin;

Zmiany 3.2.0.5

 • Usunięcie błędu wyświetlania informacji o aktualizacji;
 • Poprawienie przełączania się między oknami listy pacjentów i terminarza za pomocą szybkich ikon;

Zmiany 3.2.0.4

 • Ustawienia: Rodzielenie ustawień pracownicy i harmonogram pracy;
 • Ustawienia: Dodanie drugiego sposoby generowania harmonogramu pracy;
 • Ustawienie > ustawienia interfejsu: Możliwość zmiany sposobu generowania harmonogramu pracy;
 • NFZ, ICD9: Dodanie obszaru *99 do kodu powoduje przypisanie wybranej procedury do każdego istniejącego zęba pacjenta;
 • Dodanie edytora dokumentacji medycznej;
 • Dodanie przycisku wyloguj pracownika;
 • Wydruk listy umówionych pacjentów: Przeniesienie informacji o wizycie NFZ do kolumny informacje oraz dodanie do informacji dodatkowego, zewnętrznego oznaczenia karty pacjenta;

Zmiany 3.1.8.9

 • Dodatkowe uprawnienia: Automatyczne dodanie uprawnień 31D przy dodawaniu nowego pacjenta;
 • Terminarz wizyt: Odmiennna kolorystyka weekendu;
 • Terminarz wizyt: Dodanie kolumny z nr telefonu przy wyszukiwaniu pacjenta podczas dodawania nowej wizyty;
 • Raporty: Dodanie raportu wyświetlającego historię logowania do programu;
 • Raporty: Dodanie raportu wyświetlającego historię zmiań terminów wizyt;

Zmiany 3.1.7.3

 • Terminarz | Wyszukiwanie wizyt: Dodanie daty wizyty do komunikatu potwierdzjącego znalezienie wizyty;
 • Szablony dokumentacji: Dodanie do pytania o uczulenia możliwości wpisania materiałów, leków;
 • Lista pacjentów: Możliwość wyświetlania wszyskich aktywnych i wszystkich nieaktywnych pacjenów;
 • Lista pacjentów: Poprawienie wyszukiwania pacjentów z występowaniem danej frazy (na początku @);
 • Lista pacjentów: Dodanie wyszukiwania występowania frazy (na początku @) pod kątem adresu i numeru PESEL;
 • Diagram: Poprawienie wyświetlania implantów w dolnym łuku zębowym;
 • Karta pacjenta | Zakładka zdjęcia: Dodano wyświetlanie miniatury zdjęcia oraz dodano możliwość otwierania zdjęcia podwójnym kliknięciem;
 • Karta pacjenta | Zakładka dokumenty: Dodano możliwość otwierania dokumentu podwójnym kliknięciem;

Zmiany 3.1.5.8

 • Ustawienia interfejsu: Możliwość wyłączenia diagramu w karcie pacjenta i przy dodawaniu nowej wizyty;
 • Ustawienia interfejsu: Dodanie możliwości skonfigurowania ustawień dla pojedynczego komputera;
 • Terminarz: Dodanie do paska tytułowego ikon szybkiego przełączania do okna głównego i listy pacjentów;
 • Lista pacjentów: Dodanie do paska tytułowego ikon szybkiego przełączania do okna głównego i terminarza;
 • Okno główne: Przeniesienie na pasek tytułowy ikony zmieniającej użytkownika;
 • Umówione wizyty pacjenta: dwukrotne kliknięcie lub kliknięcie z poziomu menu przenosi do terminarza na wybraną wizytę;
 • Terminarz | Rezerwacje terminów: wytłuszczenie imienia i nazwiska pacjenta oraz przeniesienie na samą górę;
 • Terminarz: przesunięcie godzin terminarza wyżej, wygładzenie czcionek;
 • Automatyczne zaznaczenia paragonu w momencie, gdy program ma skonfigurowaną drukarkę fisklaną;
 • Dodano moduł sterylizacji;
 • Terminarz: dodanie ostrzeżenia w przypadku próby zapisania pacjenta na ten sam termin, który został zaznaczony brakiem obecności;
 • Dodanie integracji z VistaSoft - DurrDental;
 • Dodanie możliwości edycji pacjenta z poziomu wizyty w terminarzu;
 • Poprawienie dodawanie świadczeń NFZ;

Zmiany 3.1.5.4

 • Dodanie możliwości podglądu szczegółów recepty w oknie karta i wizyta pacenta;
 • Dodanie Ustawienia -> Ustawienia interfejsu;
 • Dodanie możliwości konfiguracji wielkości i położenia diagramu w oknie karta pacjenta i wizyta pacjenta;
 • Dodanie możliwości bezpośredniego skalowania diagramu w oknie karta pacjenta i wizyta pacjenta;
 • Poprawienie numeracji i wystawiania dokumentów sprzedaży;
 • Poprawienie integracji z oprogramowaniem MyRay i Iris;
 • Formatowanie numeru telefonu przed wysłaniem;
 • Dodatnie opcji edycji pacjenta z poziomu listy umówionych wizyt;
 • Dodanie dostępu do instrukcji użytkownika z poziomu programu;
 • Dodanie możliwości pobierania Splashtop Streamer z poziomu programu;

Zmiany 3.1.4.5

 • Dodanie obsługi wysyłania i odbierania SMS'ów z telefonów z systemem Android;
 • Słownik leków: Poprawienie dodawanie postaci leków;
 • Dodawanie rozpoznania i procedury jednocześnie wraz z obsługą monitorów o niższej rozdzielczości;
 • Terminarz: dodanie możliwości włączenia/wyłączenia daty i godziny w wyświetlanych wizytach;
 • Poprawienie odświeżania zdjęć i dokumentów w karcie pacjenta;
 • Ukrycie ikony terminarza online, jeżeli nie jest skonfigurowany;
 • Przyspieszenie pracy programu;
 • Zmiana sposobu wpisywania opisów procedur, rozpoznań i planów leczenia;
 • Dodanie dostępu do instrukcji użytkownika z poziomu programu;
 • Poprawienie odświeżania zdjęć i dokumentów w karcie pacjenta;

Zmiany 3.1.2.7

 • Dodanie do diagramu oznaczeń: Ząb zatrzymany;
 • Usunięcie błędu przy wyświetlaniu historii leczenia danego zęba;
 • Dodanie zgodny na zabieg higienizacji jamy ustnej;
 • Poprawienie uaktualniania danych pacjenta w karcie pacjenta;
 • Dodanie do przypomnień możliwości zostawienia informacji o pacjencie lekarzom lub lekarzowi;

Zmiany 3.1.1.9

 • Dodanie do diagramu oznaczeń: Ząb do lakowania i lak szczelinowy;
 • Główne okno: usunięcie zakładki wysłane wiadomości i dodanie przycisku otwierającego okno z wysłanymi wiadomościami;
 • Poprawienie wyświetlania przeglądu leczenia;
 • Przyspieszenie otwierania karty pacenta i nowej wizyty;
 • Usunięcie zakładki dane pacjenta z karty wizyty i dodanie przycisku edytuj dane pacjenta przy danych pacjenta;
 • Poprawienie właściego zaznaczania jednostek terminarza przy innych niż 15 minut jednostkach zaznaczania;
 • Poprawienie właściego zaznaczania jednostek terminarza przy innych niż 15 minut jednostkach zaznaczania;

Zmiany 3.1.0.4

 • Wyodrębienie raportów NFZ z raportów ogólnych;
 • Poprawienie eksportu danych NFZ;
 • Pogrubienie czcionki w niektórych miejscach, celem zwiększenia czytelności;
 • Poprawienie dodawania nowych procedur i rozpoznań do słownika w trakcie wizyty;
 • Poprawienie wyświetlania cen w wydrukach historia wizyty i historia wizyt;
 • Optymalizacja programu;

Zmiany 3.1.0.2

 • Lista umówionych pacjentów: usunięcie z wydruku pacjentów, którzy zgłosili nieobecność;
 • Lista umówionych pacjentów: dodanie filtru wyświetlania pacjentów, którzy zgłosili brak obecności;
 • Wykluczenie pacjentów z brakiem obecności przy wysyłaniu masowych SMS'ów;

Zmiany 3.0.9.5

 • Optymalizacja zużycia pamięci operacyjnej;
 • Optymalizacja diagramu;
 • Dodanie oświadczenia i zgody o przetwarzaniu danych osobowych;
 • Dodanie do diagramu "Całkowite zniszczenie korony zęba";
 • Poprawienie działania integracji z Vatech EzDent;

Zmiany 3.0.8.7

 • Archiwizacja danych: dodanie możliwość archiwizacji wyłącznie bazy danych;
 • Archiwizacja danych: poprawienie statusu archiwizowania katalogów Docs i RTG;
 • Dodanie historii logowania do programu;
 • Dodanie przypomnienia o archiwizacji danych przy zamykaniu programu;
 • Poprawienie wydruku recept;
 • Poprawienie wyglądu zębów mlecznych w diagramie;
 • Dodanie zaznaczania usuwania zębów i oznaczania witalności dla zębów mlecznych;
 • Poprawienie wydruku dokumentacji medycznej (zgody na leczenie);
 • Dodanie możliwości wydruku samego formularza (wywiady);
 • Naprawienie wysyłania zbiorczego sms'ów w przypadku, gdy przy jednym pacjencie brakuje numeru lub jest niepoprawny;
 • Korekta wyświetlania w karcie pacjenta i dodawaniu nowej wizyty tabel Rozpoznania ICD10, Procedury ICD9, Prace protetyczne i recepty w zależności od posiadanych modułów;
 • Poprawienie konfiguracji eWuś;
 • Optymalizacja diagramu;
 • Aktualizacja klauzul dotyczących RODO;

Zmiany 3.0.7.8

 • Dodanie możliwość zmiany użytkownika bez zamykania programu.
 • Usunięcie błędów

Zmiany 3.0.7.4

 • Przyspieszenie pracy programu
 • Dodanie oznaczeń pozycji zębów do diagramu
 • Dodanie raportów osobistych
 • Dodanie historii zarządzania danymi osobowymi
 • Dodanie historii zarządzania terminarzem
 • Poprawienie zaznaczania korony protetycznej w diagramie
 • Poprawienie pieczątki gabinetu w zgodach na leczenie
 • Dodanie wyświetlania do jakiego lekarza oczekuje pacjent w kolejce oczekujących
 • Usunięcie błędów

Zmiany 3.0.6.2

 • Dodanie opcji wydruku zleceń protetycznych
 • Usunięcie błędów

Zmiany 3.0.5.6

 • Dodanie opcji migracji z programu Estomed
 • Przyspieszenie otwierania karty pacjenta
 • Usunięcie problemów z wyświetlaniem ikon powiadomień SMS przy przewijaniu programu

Zmiany 3.0.5.0

 • Usunięcie z księgi przyjęć pacjentów z brakiem obecności
 • Usunięcie fragmentu "w przypadku śmierci" z szablonów dokumentacji elektronicznej
 • Poprawienie funkcjonowania dodawania pacjentów do listy oczekujących

Zmiany 3.0.4.7

 • Dodanie smsapi.pl jako operatora komunikacji SMS
 • Dodanie uprawnienia pracownika - Leczenie | Edytor dokumentacji medycznej

Zmiany 3.0.4.4

 • Dodanie planów leczenia z wyceną i drukowaniem

Zmiany 3.0.3.3

 • Terminarz dodanie do opisu wizyty: zakresu godzin oraz dodatkowych informacji
 • Korekta kolorów terminarza

Zmiany 3.0.3.2

 • Dodanie do kontrolki wiadomości informacji o pojawieniu się nowej wersji programu
 • Dodanie możliwości konfiguracji zdalnego dostępu do terminarza

Zmiany 3.0.0.0 - wymagana konwersja diagramu!!!

 • Zbiorcza aktualizacja programu - zastosowanie nowych technologii
 • Unowocześnienie interfejsu programu
 • Uproszczenie obsługi
 • Poszerzenie możliwości diagramu zębowego
 • Przygotowanie programu do łatwiejszej rozbudowy

Zmiany 2.8.7.1

 • Umawianie wizyt: Dodanie wyboru placówki, do której konkretnie umawia się pacjent;

Zmiany 2.8.5.4

 • Dodanie eksportu stanów magazynowych do pliku csv (Excel);

Zmiany 2.8.5.2

 • Rejestrowanie i możliwość eksportu do KS-PPS kolejki oczekujących;
 • Możliwość wyszukiwania i scalania kart pacjentów;
 • Możliwość trwałego usuwania kart pacjentów;
 • Możliwość generowania raportu wykonanych zabiegów przez zalogowanego użytkownika;
 • Możliwość generowania raportu podziału procentowego obrotu przez zalogowanego użytkownika;
 • Dodanie raportu przyjętych pracowników wg terminarza;

Zmiany 2.8.3.3

 • Dodanie rozliczania procentowego pracowników wg grupy (np. leczenie, recepcja) oraz kategorii wykonanych zabiegów;
 • Dodanie analizy rozliczeń wg podziału procentowego;
 • Posortowanie alfabetyczne pracowników wg nazwiska w ekranie logowania z dodaniem administratora na ostataniej pozycji;
 • Dodanie uwag o istotnych schorzeniach pacjenta do okna dodawania nowej wizyty;
 • Dodanie możliwość logowania się do różnych miejsc wykonywania świadczeń;
 • Zmiana usuwania miejsc wykonywania świadczeń na deaktywację;
 • Rejestrowanie przy dodawaniu nowej wizyty miejsca wykonywania świadczeń;
 • Dodanie do miejsca udzielania świadczeń istotnych danych do rozliczania z NFZ;
 • Poprawienie funkcjonowania wystawiania faktur zaliczkowych wraz z paragonem;
 • Dodanie możliwości wpisywania ujemnej wartość wpłaty (zwrot pieniędzy);
 • Dodanie analizy przyjętych pacjentów wg terminarza;

Zmiany 2.8.1.8

 • Dodanie numeru pesel do danych pracownika;
 • Poprawienie błędów wynikających z zmianą formatu daty przy aktualizacji do Windows 10;
 • Eksport wizyt NFZ do KS-PPS;

Zmiany 2.8.1.6

 • Karta pacjenta: Poprawienie edycji opisu zdjęć;

Zmiany 2.8.1.5

 • Przystosowanie programu do różnych formatów daty w Windows;

Zmiany 2.8.1.1

 • Uaktualnienie wszystkich danych w terminarzu online podczas edycji pracownika;
 • Wszystkie oświadczenia w wywiadach domyślnie zaznaczone są na 'Tak' chyba że wcześniejsze wywiady zawierają oświadczenia zaznaczone na 'Nie';

Zmiany 2.8.1.0

 • Dodawanie/edycja pacjentów: Automatyczna zmiana wielkości początkowych liter w nazwie ulicy i miejscowości;
 • Poprawienie wylogowania przy zamykaniu programu;
 • odanie możliwości zmiany pracownika przy edycji wizyty;
 • Dodanie analiz wg grup rozliczeniowych pracowników;
 • Dodanie grup rozliczeniowych pracowników;
 • Poprawienie błędu przy dodawaniu pozycji magazynowych;
 • Dodanie uzyskanych specjalizacji do danych lekarza;
 • Analizy rozliczeń wg dokumentów sprzedaży: Naprawienie błedu usuwania wpłat;
 • Dodanie serii i nr dokumentu do danych pacjenta;
 • Dodanie kodów resortowych oraz nazwy jednostki i komórki do miejsc udzielania świadczeń;
 • Karta pacjenta: Przygotowanie nowych wydruków dot. wizyty i historii wizyt;
 • Dodanie obsługi Intrumentarium CliniView;

Zmiany 2.8.0.6

 • Narzędzia: Dodanie eksportu/importu słownika rozpoznań i procedur w formacie XML;
 • Lista rozpoznań i procedur: Możliwość zaznaczania, edycji i usuwania wielu rozpoznań i procedur jednocześnie;

Zmiany 2.8.0.5

 • Usunięcie napotkanych błedów;

Zmiany 2.8.0.3

 • Przywrócenie możliwości zmiany hasła klienta w programie SmartDental w przypadku, gdy zostało zmienione na stronie www.software-clinic.pl

Zmiany 2.8.0.2

 • Okno głowne programu -> Lista umówionych wizyt: Zmiana koloru na ciemniejszy dla wizyt, które zostały zakończone;
 • Lista pacjentów i lista pracowników: Zaznaczenie nieaktywnych pacjentów kolorem jaśniejszym od pacjentów aktywnych;
 • Terminarz: Odświeżanie po ustawieniu braku obecności na wizycie;
 • Zmiana nazwy pozycji menu oraz okna dodawania w terminarzu nowego terminu wizyty: Nowa wizyta -> Dodaj termin wizyty;
 • Zaznaczanie braku nieobecności: Zmiana nazwy pozycji menu - Uwagi -> Brak obecności;

Zmiany 2.8.0.0

 • Terminarz: najechanie myszką na wizytę wyświetla jej opis;
 • Wizyty buforowane: możliwość otwierania karty pacjenta z poziomu listy wizyt buforowanych;
 • Główne okno: wyświetlanie zalogowanego użytkownika w tytułowym pasku;
 • Główne okno -> Panel 'Otwórz kartę': usunięcie filtrowania pacjentów w zależności od lekarza prowadzącego;
 • Lista pacjentów: usunięcie filtrowania pacjentów w zależności od lekarza prowadzącego;
 • Karta pacjenta: Możliwość dodania dokumentu z pliku;
 • Zmiana sposobu nadawania nazw dodanym dokumentom, zdjęciom z pliku lub skanera;
 • Konfiguracja: Możliwość usuwania hasła użytkownika przez użytkownika posiadającego uprawnienia - Administracja - Dodawanie pracowników;
 • Dodawanie wpłaty: automatycznie proponowana - równa aktualnemu saldzie - kwota wpłaty dla wpłat gotówką lub kartą;
 • Dodawanie dokumentów elektronicznych; Dodanie wyboru innego lekarza;
 • Dodawanie dokumentów elektronicznych; Dodanie nowego oświadczenia - Załącznik nr 3 dot. uzupełnień protetycznych NFZ;
 • Konfiguracja godzin pracy lekarzy: Dodanie przycisku kopiuj;
 • Dodanie instrukcji integracji z SOPRO Imaging Software;
 • Korekta generowania numerów recept na umowę z NFZ;
 • Korekta generowania kodów kreskowych dla recept wystawianych na umowę z NFZ;
 • Przyspieszenie pracy programu;
 • Usunięcie napotkanych błędów;

Zmiany 2.7.8.8

 • Wystawianie recept: Korekta wyświetlania zera na początku numerów recept;

Zmiany 2.7.8.7

 • Przywrócenie możliwości edycji PESEL;
 • Karta pacjenta -> Wydruk wizyty bez informacji o modyfikowanych zabiegach;
 • Edycja pacjenta: Dodanie nr karty (Oznaczenie) z programu, z którego nasąpił import danych;

Zmiany 2.7.8.6

 • Dodanie dostępu do karty pacjenta, w zakresie ograniczonym innymi modułami, dla licencji nie posiadających modułu leczenie;
 • NFZ: Automatyczne nadawanie i usuwanie uprawnienia 31D w zależności od wieku pacjenta;
 • NFZ: Dodawanie uprawnień dodatkowych: Dodanie nazwy i nr dokumentu oraz okresu obowiązywania;
 • Karta pacjenta: Wyświetlanie zakładki dokumenty z możliwością podglądu dokumentów dla licencji nieposiadających modułu dokumentacja elektroniczna;

Zmiany 2.7.8.5

EWUŚ i NFZ

 • Dodanie sprawdzania statusu eWuś przy dodawaniu nowego pacjenta oraz dodawaniu nowej wizyty pacjenta;
 • Możliwość pobrania imienia i nazwiska pacjenta z eWuś;

DODAWANIE PACJENTA

 • Sprawdzanie płci na podstawie numeru PESEL;
 • Brak możliwości edycji raz zapisanego numeru PESEL;
 • Możliwe dadawanie pacjenta o statusie nieznany;
 • Dodanie zakładki 'Podstawa ubezpieczenia' na potrzeby rozliczeń NFZ;
 • Dodanie pola 'Status PESEL';

KARTA PACJENTA

 • Zmiana rozmieszczenia danych z zakładce 'Dane pacjenta';
 • Dodanie zakładki 'Podstawa ubezpieczenia' na potrzeby rozliczeń NFZ oraz sprawdzania statusu eWuś;

NOWA WIZYTA PACJENTA

 • Dodanie zakładki 'Leczenie NFZ' oraz 'Podstawa ubezpieczenia' na potrzeby rozliczeń NFZ oraz sprawdzania statusu eWuś;

INNE

 • Zmiana rozmiaru pola wyboru pracownika;
 • Dostosowanie generowania numerów recept do 25-cyfrowych;

Zmiany 2.7.8.3

 • Integracja z Vatech EzDent-i: Poszerzenie integracji o rozpoznawanie i kojarzenie pacjentów wcześniej utworzonych w EzDent-i;

Zmiany 2.7.8.0

 • Analizy | Rozliczenia wg dokumentów sprzedaży: Zmiana sposobu zaznaczania pracowników, którym przypisane zostały wpłaty;

Zmiany 2.7.7.9

 • Dodawanie procedur NFZ: Możliwość dodania procedury dla każdego zaznaczonego zęba osobno;

Zmiany 2.7.7.8

 • Terminarz | Dodawanie nowej wizyty: Zmiana sposobu wyszukiwania pacjenta;
 • Konfiguracja dokumentów sprzedaży: Poprawienie numeracji, aby uwzględniała ustawiony numer początkowy numeracji;

Zmiany 2.7.7.7

 • Rozliczenia NFZ: Dodanie rozpoznań ICD10 i procedur ICD9
 • Centrum SMS: Dodanie filtru umożliwiającego wyselekcjonowanie osób które w danym okresie obchodzą rocznicę urodzin;
 • Karta pacjenta: Dodanie historii wysłanych kampanii SMS;
 • Obrazowanie cyfrowe: Dodanie obsługi Vatech EzDent-i;

Zmiany 2.7.7.4

 • Konfiguracja rozpoznań i zabiegów: Poprawienie działania przycisku edycji rozpoznań i zabiegów;
 • Terminarz, dodawanie nowej wizyty: Skrócenie procesu dodawania nowego pacjenta przy umawianiu nowej wizyty;

Zmiany 2.7.7.2

 • Karta pacjenta, dodawanie nowej wizyty: Możliwość dodawania świadczeń jednostkowych NFZ;

Zmiany 2.7.7.1

 • Dodawanie wpłaty/dokumentów sprzedaży: Dodanie rejestrowania osoby przyjmującej wpłatę;
 • Analiza rozliczeń wg dokumentów sprzedaży: Dodanie filtra osoby przyjmującej wpłątę;

Zmiany 2.7.7.0

 • Termninarz: Dodanie włączania i wyłączania widoku wizyt odwołanych;
 • Dane pacjenta: Dodanie informacji o posiadaniu przez pacjenta zdjęcia pantomograficznego lub innego;
 • Terminarz: Graficzna informacja o posiadanym przez pacjenta zdjęciu pantomograficznym lub innym;
 • Dokumentacja elektroniczna -> Wywiad: Przy dodawaniu nowego wywiadu wszystkie opowiedzi domyślnie ustawione na NIE;
 • Dokumentacja elektroniczna -> Wywiad: Zmiana tekstu "Podpis i pieczątka lekarza..." na "Podpis lekarza...";

Zmiany 2.7.6.8

 • Korekta poprawnego pobierania osób upoważnionych do dokumentacji medycznej;

Zmiany 2.7.6.7

 • Zmiana sposobu generowania i podpisywania wywiadów elektronicznych;
 • Przygotowanie 6 różnych wywiadów lekarskich;
 • Przygotowanie osobnego oświadczenia pacjenta, opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego pacjenta;
 • Przeniesienie wywiadów lekarskich do generatora dokumentacji elektronicznej;

Zmiany 2.7.6.6

 • Udostępnienie bezpłatnego importu z programu Gabinet Stomatologiczny 2.0;

Zmiany 2.7.6.3

 • Zmiana sposobu generowania i podpisywania dokumentów elektronicznych (zgody na leczenie);
 • Usprawnienie działania terminarza;

Zmiany 2.7.6.1

 • Narzędzia: dodanie możliwości eksporu i importu słowników rozpoznań i zabiegów;

Zmiany 2.7.5.9

 • Usuniecie ograniczenia wyświetlania terminarza dla więcej niż 20 lekarzy jednocześnie;
 • Lista umówionych wizyt: Dodanie ikony informującej i wyświetlającej dodatkowy opis wizyty;
 • Usunięcie błędu przy dodawaniu wielu rozpoznań jednocześnie;

Zmiany 2.7.5.7

 • Słowniki > Lista procedur: Dodanie możliwości konfiguracji koloru wizyt w terminarzu w zależności od planowanego rodzaju leczenia;
 • Dodawanie procedur i rozpoznań: Zmiana sposobu wyświetlania domyślego opisu procedur i rozpoznań;

Zmiany 2.7.5.6

 • Konfiguracja rozpoznań: Dodanie możliwości konfiguracji domyślnego opisu rozpoznania;
 • Nowa wizyta > Dodawanie rozpoznania: Wyświetlanie domyślnego opisu rozpoznania;
 • Umożliwienie pracownikom zmiany hasła nadanego przez administratora;
 • Poprawne wyświetlanie daty 'Termin zapłaty' dla płatności gotówką i kartą przy wstecznym wystawianiu dokumentu;
 • Brak możliwości usuwania ze słownika rozpoznań i procedur przy dodawniu wizyty;

Zmiany 2.7.5.5

 • Dodanie obsługi eWuś
 • Terminarz - Dodawanie nowej wizyty pacjenta: Wyróżnianie nowej wizyty jako NFZ;
 • Lista umówionych wizyt: automatyczne sprawdzanie statusu eWuś dla wizyt oznaczonych jako NFZ;
 • Karta pacjenta -> Dane pacjenta: Sprawdzanie statusu eWuś dla danego pacjenta;

Zmiany 2.7.5.0

 • Archiwizacja: możliwość zabezpieczenia archiwów hasłem;
 • Archiwizacja: możliwość szyfrowania archiwów;
 • Archiwizacja: zwiększenie szczegółowości procesu archiwizacji i odtwarzania danych;
 • Archiwizacja: brak konieczności uruchamiania programu 'Jako administrator' w przypadku zapisu archiwów w dozwolonych katalogach;
 • Poprawa wczytywania domyślnej listy procedur;

Zmiany 2.7.4.8

 • Informacja o konieczności ponownego uruchomienia programu po instalacji, z powodu wprowadzenia nowych zabezpieczeń;

Zmiany 2.7.4.6

 • Karta pacjenta > Historia wizyt: Zabezpieczenie przed podglądem, edycją i kasowaniem wizyt pacjentów przez innych pracowników;
 • Powiadomienia SMS: Wykluczenie pacjentów ze statusem 'brak obecności' przy automatycznym wysyłaniu powiadomień SMS o nadchodzącej wizycie;
 • Uprawnienia użytkowników: Uporządkowanie uprawnień pod kątem przyjmowania pacjenta przez wielu pracowników;
 • Uprawnienia użytkowników: Tryb szkoleniowy może być włączony/wyłączony wyłącznie przez użytkownika z uprawnieniem: Administracja - konfiguracja programu;
 • Uprawnienia użytkowników: Uprawnienie 'Kasa - rozliczanie pacjentów' jest nadrzędne w stosunku do ustawień pracownika 'Pokazuj moje dane finansowe innym pracownikom';
 • Konfiguracja procedur: Dodanie możliwości konfiguracji domyślnego opisu procedury;
 • Nowa wizyta > Dodawanie procedury: Wyświetlanie domyślnego opisu procedury;

Zmiany 2.7.4.5

 • Centrum SMS: możliwość wysyłania kampanii SMS do dowolnie wyselekcjonowanej grupy pacjentów;

Zmiany 2.7.4.4

 • Rozbudowanie obsługi systemu powiadamiania SMS na platformach GSM Service oraz Tide Platform;
 • Możliwość masowego wysyłania oraz sprawdzania statusów powiadomień SMS;
 • Dokładniejsze przedstawianie statusów powiadomień SMS;
 • Poprawienie, po wcześniejszych zmianach, edycji wizyty pacjenta z poziomu terminarza;

Zmiany 2.7.4.2

 • Terminarz: Poprawienie sposobu filtrowania pacjentów przy dodawaniu nowego terminu wizyty;

Zmiany 2.7.4.1

 • Terminarz: Usunięcie występowania błędu przy wyświetlaniu i usuwaniu wizyty, w przypadku gdy wizyta została usunięta na innym stanowisku;
 • Analiza rozliczeń wg dokumentów sprzedaży: automatyczne odświeżanie po zmianie lub usunięciu dokumentu sprzedaży;
 • Terminarz: Zwiększenie szybkości wyświetlania listy pacjentów przy umawianiu nowej wizyty w przypadku dużej ilości pacjentów;

Zmiany 2.7.3.9

 • Aktywacja programu: poprwienie działania aktywacji wersji testowej czasowej oraz aktywacji do wersji komercyjnej;

Zmiany 2.7.3.8

 • Analizy->Analiza rozliczeń wg. dokumentów sprzedaży: zostosowanie oddzielnie filtrowania według daty sprzedaży i daty wpłaty;
 • Analizy->Analiza rozliczeń wg. dokumentów sprzedaży: zastosowano domyślne sortowanie wg. daty sprzedaży malejąco;

Zmiany 2.7.3.7

 • Poprawa połączeń sieciowych dla folderów Docs i RTG;
 • Umożliwienie dostępu do karty pacjenta w określonym zakresie, gdy licencja nie zawiera modułu leczenie;
 • Dostęp do szybiego wyszukiwania karty pacjenta, gdy licencja nie zawiera modułu leczenie;
 • Konfiguracja połączenia sieciowego: Niestandardowa ścieżka do folderów Docs i RTG łączy z odpowiednimi folderami sieciowymi DentalDocs i DentalRTG;

Zmiany 2.7.3.5

 • Karta pacjenta: umieszczenie zakładki zdjęcia zarówno w module obrazowanie cyfrowe jak również dokumentacja medyczna;
 • Karta pacjenta: odblokowanie zakładki zdjęcia w wersji demonstracyjnej;

Zmiany 2.7.3.1

 • Poprawienie integracji z oprogramowaniem do obrazowania Kodak Dental Software;

Zmiany 2.7.3.0

 • Lista umówionych pacjentów: korekta wyświetlania zakończonej wizyty kolorem szarym;
 • Poprawienie obługi błedów;

Zmiany 2.7.2.9

 • Konfiguracja: Umożliwienie ręcznego ustawienia ścieżki do dokumentacji medycznej i zdjęć RTG;

Zmiany 2.7.2.8

 • Konfiguracja: Poprawione usuwanie miejsca udzielania świadczeń;
 • Logowanie: Przywracanie hasła użytkownika;

Zmiany 2.7.2.7

 • Lista umówionych pacjentów: przywrócenie wyświetlania zakończonej wizyty kolorem szarym;

Zmiany 2.7.2.6

 • Zwiększenie limitów działania wersji demonstracyjnej;
 • Umożliwienie czasowej aktywacji wersji demonstracyjnej;

Zmiany 2.7.2.5

 • Możliwość usuwania hasła pracownika z poziomu administratora;

Zmiany 2.7.2.4

 • Przystosowanie archiwizacji bazy danych do działania na serwerach NAS oraz Linux;

Zmiany 2.7.2.3

 • Scalenie analiz wpłat wg pracowników i wg dokumentów sprzedaży;
 • Poprawienie funkcjonowania zmiany hasła pracownika;

Zmiany 2.7.2.2

 • Ujednolicenie kodowania znaków;

Zmiany 2.7.2.1

 • Poprawienie sortowania pacjentów w listach rozwijanych;

Zmiany 2.7.2.0

 • Rozliczenia: Usunięcie błedu przy wydruku dokumentu wraz z powiązanymi wpłatami/dokumentami;
 • Rozliczenia: Poprawienie selekcji powiązanych dokumentów;

Zmiany 2.7.1.9

 • Terminarz: Dodanie możliwości konfigracji włączenia przewijania w poziomie powyżej zadanej liczbie wyświetlanych lekarzy;
 • Usunięcie problemu zasłaniania funkcji szybkiego otwierania karty przy zmiejszeniu rozmiaru panelu zarządzania;
 • Zwolnienie pliku przy dodawaniu zdjęcia do karty pacjenta;
 • Zmiana rozmiaru edytowanego zdjęcia wraz z rozmiarem okna;
 • Rozpoczęcie dodawania obsługi klawiszowej - opis w instukcji użytkownika;
 • Lista pacjentów: Zmiana sortowania listy w związku z podziałem listy na strony;
 • Panel zarządzania -> Powiadomienia: Dodanie do filtru 'Okres' pozycji 'Dotychczas' i 'Nadchodzące';
 • Dodawanie pacjenta: Zwiększenie pola Ulica do 60 znaków;
 • Opis dodawanego zdjęcia: zamiana pola 'Dotyczy zębów' z tekstowego na diagram;

Zmiany 2.7.1.7

 • Usunięcie błedu z wersji 2.7.1.6 powodującego dłuższe otwieranie karty pacjenta;

Zmiany 2.7.1.6

 • Terminarz: Dodanie konfiguracji jednostki zaznaczenia (5, 10, 15, 20, 30 60 minut) i jej wysokości;
 • Terminarz: Usunięcie wyświetlania terminów nieaktywnych pracowników;
 • Panel zarządzania: Przeniesienie wiadomości na panel aktywności;
 • Dodawanie wizyty: Uruchomienie funkcjonalności powiadomienia recepcji o ew. przyspieszeniu lub opóźnieniu zakończenia wizyty z podaniem dodatkowej informacji;
 • Panel zarządania: Dodanie kolumny informującej o ew. przyspieszeniu lub opóźnieniu zakończenia wizyty z wyświetlaniem dodatkowej informacji;

Zmiany 2.7.1.5

 • Dodanie biblioteki dla systemów Windows XP w celu poprawnego rozpoznawania urządzeń do skanowania;
 • Dodanie komunikatu w przypdaku braku podłączonego lub zainstalowanego urządzenia do skanowania;

Zmiany 2.7.1.4

 • Przeniesienie widomości o wizytach w buforze, nadaniu lub zmiany hasła do wiadomości znajdujących się w pasku stanu panelu zarządzania;
 • Dodanie do 'Analiza wpłat wg pracowników' kolumny oraz filtru Gotówka|Karta|Przelew;

Zmiany 2.7.1.3

 • Rozliczenia: Dodanie możliwości przypisania wpłaty danemu pracownikowi;
 • Analiza rozliczeń wg zabiegów: Korekta nazw nagłówków tabeli;
 • Karta pacjenta -> Rozliczenia: Dodanie kolumny 'Dla pracownika';
 • Analizy: Zmiana nazwy 'Analiza pacjentów wg rozliczeń' na 'Analiza rozliczeń wg pacjentów';
 • Analizy: Dodanie 'Analiza wpłat wg pracowników';
 • Korekta wczytywania danych demonstracyjnych na systemach Windows XP;

Zmiany 2.7.1.1

 • Panel zarządzania: Przywrócenie drukowania listy umówionych pacjentów;
 • Obrazowanie cyfrowe: Dodanie obsługi oprogramowania Cygnus Media;

Zmiany 2.7.0.9

 • Rozliczenia: Poprawienie ustawiania terminu płatności;

Zmiany 2.7.0.8

 • Wersja demo: Odblokowanie wyświetlania dokumentów w karcie pacjenta;

Zmiany 2.7.0.7

 • Terminarz: dodanie informacji o zaznaczonym obszarze czasu;
 • Poprawienie wyświetlania odpowiendniego pracownika w Menu > System > Wyloguj ...;
 • Konfiguracja > Połączenia sieciowe: Zmiana sposobu sprawdzania konfiguracji oraz dodanie możliwości instalacji bazy danych na własnym serwerze MySql;
 • Konfiguracja > Wysyłanie SMS: Poprawne ustawienie pól ID Klienta i ID konta w przypadku korzystania z tidemobile.pl;
 • Konfiguracja > Wysyłanie SMS: Poprawne sprawdanie konfiguracji z tidemobile.pl;
 • Lista pacjentów: Przywrócenie możliwości aktywowania wcześniej dezaktywowanego pacjenta;

Zmiany 2.7.0.1

 • Przywrócenie możliwości zapisu wizyt ze wsteczną datą wyłącznie w przypadku wizyt buforowanych;
 • Przyspiesznie wczytywania 'Listy umówionych wizyt';
 • Konwersja kodu do .Net Framework 3.5;
 • Połączenie sieciowe: zwiększenie możliwość konfigracji połączenia;
 • Dokumentacja medyczna: Dodanie nazwy planowanego leczenia chirurgicznego i implantologicznego;

Zmiany 2.6.8.7

 • Dodawanie wizyty: Zabezpieczenie przed zapisaniem wizyty ze wsteczną datą;
 • Dodawanie/edycja pacjenta: Możliwość ustawienia pustego pola 'Województwo', gdy wcześniej już zostało wybrane;
 • Dodawanie procedury: Pozostawienie nie zmienionego rabatu w przypadku usunięcia i ponownego wpisania ceny zabiegu;
 • Konfiguracja: Zmiana 'Dane praktyki lekarskiej' na 'Miejsca udzielania świadczeń';
 • Konfiguracja: Możliwośc konfiguracji wielu placówek i wyrania danej placówki w konkretnej lokalizacji;
 • Dodanie słowników ICD-9 oraz ICD-10;
 • Usuniecie błędu z brakiem wyświetlania ikony odwołania wizyty dla przyszłych dni;

Zmiany 2.6.8.6

 • Lista umówionych wizyt: dodanie numeru PESEL;
 • Lista umówionych wizyt: dodanie legendy do listy umówionych wizyt;
 • Wywiad lekarsko-dentystyczny: podczas dodawania nowego wywiadu wszystkie odpowiedzi są domyślnie zaznaczone jako 'nie';
 • Lista rozpoznań i procedur: import gotowych rozpoznań i procedur dostępny wyłącznie z konfiguracji programu;
 • Lista rozpoznań i procedur: dodanie przycisku wybierz w celu dodawania wielu rozpozań lub procedur jednocześnie;
 • Lista rozpoznań i procedur: dodanie mini diagramu zębowego oraz możliwości zaznaczania kilku rozpoznań lub zabiegów jednocześnie;
 • Dodawanie wizyty: dodanie przycisków do jednoczasowego dodawania wielu rozpoznań lub procedur;
 • Dodawanie wizyty: możliwość edycji w tabeli opisu rozpoznania lub procedury oraz ceny i rabatu procedury;

Zmiany 2.6.8.5

 • Usunięcie błędu deaktywacji/aktywacji pracownika przy wyłączonym terinarzu online;
 • Dane pacjenta: Możliwość dodania opisów do numerów telefonów;
 • Lista umówionych wizyt: Oznaczenie numerów telefonów na czerwono w przypadku, gdy do numeru telefonu dodany jest opis. Opis wyświetla się po najechaniu kursorem na niego;
 • Lista umówionych wizyt: W kolumnie obecność dodano informację o braku obecności pacjenta na wizytach (pacjent z wykrzyknikiem). Po najechaniu kursorem na ikonę wyświetlają się statystyki nieobedności;
 • Lista umówionych wizyt: Zmieniono sposób wyświetlania odwołanej wizyty z przekreślania wiersza na dodanie do kolumny 'Obecność' informacji o odołaniu obecnej wizyty (przekreślony pacjent);
 • Usunięcie błędu braku wyświetlania wolnych terminów online w przypadku braku przynajmniej jednej umówionej wizyty w danych tygodniu/dniu;

Zmiany 2.6.8.4

 • Okno dodawania/edycji pacjenta: dodanie informacji o drugim opiekunie prawnym;
 • Karta pacjenta: Dane pacjenta: dodanie informacji o osobach uprawnionych;
 • Lista pacjentów: Dodanie kolumny 'PESEL'
 • Lista pacjentów: Brak resetowania wyszukiwania po edycji, dodawaniu pacjenta;

Zmiany 2.6.8.3

 • Korekta podglądu/wydruku historii choroby w przypadku domyślnego skojarzenia otwierania plików pdf z innym programem niż Acrobat Reader;
 • Dodanie do karty pacjenta zakładki 'Historia leczenia' z możliwością wydruku;

Zmiany 2.6.8.2

 • Zakończenie poprawiania wyglądu okien programu;
 • Obsługa błedów c.d.;
 • Usuwanie informacji o wysłanym powiadomieniu w przypadku przesunięcia wizyty na inny termin;
 • Usunięcie z list wyboru pacjentów dezaktywowanych;

Zmiany 2.6.8.0

 • Poprawienie wyglądu niektórych okien c.d.;
 • Rozbudowa obsługi błedów c.d.;
 • Poprawienie kodowania znaków w dokumentacji medycznej;
 • Poprawienie działania paska postępu archiwizacji danych;
 • Usuwanie informacji o wysłanym powiadomieniu w przypadku przesunięcia wizyty na inny termin;
 • Przywrócenie działania przycisku Lista pracowników;

Zmiany 2.6.7.9

 • Poprawienie wyglądu niektórych okien c.d.;
 • Rozbudowa obsługi błedów c.d.;
 • Dodanie informacji o podstawie prawnej przy wystawianiu dokumentu sprzedaży;

Zmiany 2.6.7.8

 • Poprawienie wyglądu niektórych okien c.d.;
 • Rozbudowa obsługi błedów c.d.;

Zmiany 2.6.7.7

 • Poprawienie sortowania danych;
 • Poprawienie wyglądu niektórych okien;
 • Rozbudowa obsługi błedów;
 • Usunięcie błędu ukrywania danych pacjenta przy edycji pacjenta dla pracowników z odpowiednimi uprawnieniami;

Zmiany 2.6.7.5

 • Poprawienie ukrywania danych pacjenta dla pracowników nie posiadających odpowiednich uprawnień;

Zmiany 2.6.7.4

 • Przywrócenie poprawnego zamykania programu;

Zmiany 2.6.7.3

 • Poprawienie funkcjonowania rozliczeń;

Zmiany 2.6.7.2

 • Przyszpieszenie wyświetlania listy pacjentów poprzez stronicowanie danych;

Zmiany 2.6.7.1

 • Usunięcie błędu przy pierwszorazowej konfiguracji bazy danych;

Zmiany 2.6.7.0

 • Zmiana nazwy oprogramowania na SmartDental;
 • Zmiana ścieżki instalacji oprogramowania na C:\SmartDental;
 • Zmiana sposobu pierwszej konfiguracji programu;
 • Dla obecnych klientów wymagane jest zastosowanie instrukcji migracji z programu Dental Clinic Assistant;
 • Przyjęcie zewnętrzne towaru: dodanie setnych częsci zł do ceny brutto pozycji;
 • Możliwość skalowania okna przyjęcia zewnętrznego towaru;
 • Poprawienie czytelności programu;
 • Usunięcie błędu przy ustwieniu przypomnień lekarz <> recepcja;
 • Ukrywanie danych pacjenta dla pracowników nie posiadających uprawnienia - "Recepcja - dodawanie/edycja pacjentów";

Zmiany 2.6.6.2

 • Zmiana nazwy uprawnienia użytkownika z "Administracja - dodawanie lekarzy" na "Administracja - dodawanie pracowników";
 • Dodanie informacji przy zapisywaniu nowej wizyty pacjenta o braku wpisanych procedur;
 • Poprawienie prawidłowego wyświetlania 'Rodzaju płatności' przy edycji zbiorczego dokumentu dla wcześniejszych wpłat, paragonów lub KP;
 • Poprawienie działania kontrolki 'Otwórz kartę' w oknie głównym programu;
 • Dodanie możliwości zdalnej archiwizacji i odtwarzania danych w trybie sieciowym;
 • Dodanie możliwości zaznaczania obecności pacjenta w klinice;
 • Informacja w 'Terminarzu' oraz w 'Głównym oknie programu -> Lista umówionych wizyt' wizyt, które zostały zakończone;
 • Podczas dodawania dokumentów sprzedaży raz rozliczone usługi z danego dnia nie pojawiają się w przypadku ponownego przyjmowania i rozliczania pacjenta w danym dniu;
 • Określanie zadań dla recepcji odnośnie danego pacjenta;
 • Poprawienie działania pierwszego uruchamiania programu;
 • Poprawienie działania konfiguracji sieciowej w odniesieniu do serwera na systemie Linux;
 • Poprawienie wysyłania i sprawdzania automatycznych powiadomień poprzez Tidesoftware;
 • Dodanie możlwiości dodania danych firmy do pacjenta;
 • Dodanie możliwości wystawiania dokumentów sprzedaży na dane firmy pacjenta;
 • Brak przewijania listy pacjentów przy odświeżaniu "Listy umówionych wizyt";
 • Rozpoczęcie wdrażania określania opóźnienia wizyty podczas przyjmowania pacjenta;
 • Zmiana wyglądu głównego okna programu;

Zmiany 2.6.5.6

 • Umożliwienie konfiguracji z bazą danych umieszczoną na serwerze linux;
 • Skrócenie czasu ładowania listy pacjentów przy dużej liczbie danych;
 • Zmiana sposobu zapisywania nowych wizyt w terminarzu. Aby zapobiec przypadkowemu przesunięciu wizyt w terminarzu wszystkie dodawane wizyty są domyślnie zablokowane przed przesuwaniem;
 • Karta pacjenta > Historia wizyt: Zmiana koloru wyświetlania zaznaczonych wizyt w zależności od rodzaju wizyty (usunięta, bufforowana, modyfikowana)
 • Dodanie osobnego uprawnienia Administracja > Konfiguracja grup rabatowych;
 • Panel logowania: Zmiana napisu 'Lekarz' na 'Uzytkownik';
 • Panel logowania: Zmiana kolejności wyświetlanych użytkowników;
 • Zaokrąglednie do jednostki ceny, rabatu i wartości zabiegu;
 • Zmiana wyglądu i dodanie informacji o telefonach do pacjenta w podpowiedzi przy naciśnięciu wizyty w kalendarzu;
 • Dodano chowanie paneli 'Wyszukaj termin' w terminarzu w przypdaku gdy wyszukiwanie nie jest dostępna (widok wielu lekarzy jednocześnie);
 • Poprawienie błedów przy dodawaniu/edycji użytkownika z działu Administracja;
 • Poprawienie błędów przy nadawaniu/zmianie hasła użytkowników;
 • Poprawienie błędów kodowania przy automatycznym wypełnianiu dokumentów medycznych (zgody na leczenie);

Zmiany 2.6.5.3

Zmiany funkcjonalne:

 • Dodanie możliwości edytowania, rozliczania dokumentów sprzedaży z poziomu "Analiza rozliczeń wg dokumentów sprzedaży;

Zmiany 2.6.5.2

Zmiany funkcjonalne:

 • Dodanie możliwości eksportowania umówionych terminów do programu Outlook;
 • Korekta merytoryczna zgody pacjenta na leczenie endodontyczne, protetyczne, chirurgiczne, ortodontyczne;
 • Dodanie zgody pacjenta na leczenie implantologiczne i wybielanie zębów;
 • Dodanie możliwości wydruku wskazań po ekstrakcji i zabiegu chirurgicznym;
 • Dodanie anglojęzycznych wersji powyższych dokumentów;

Zmiany 2.6.5.1

Zmiany funkcjonalne:

 • Dodanie możliwości wydruku recept bez umowy z NFZ;
 • Dodanie możliwości podglądu histori leczenia wybranego zęba z diagramu. Opcja dostępna w historii wizyt w karcie pacjenta oraz podczas dodawania, edycji wybranej wizyty pacjenta.
Zmiany techniczne:
 • Poprawiono błędów przy imporcie listy leków, ich postaci oraz substancji czynnych;
 • Usunięcie błędów przy wystawianiu recept;
 • Poprawienie przyporządkowania dokumentów do danego pacjenta;

Zmiany 2.6.4.9

Zmiany techniczne:

 • Naprawienie błędu pojawiającego się w liście pozycji zamówienia towaru;

Zmiany 2.6.4.8

Zmiany techniczne:

 • Możliwość edycji (z poziomu administratora) wystawionych dokumentów sprzedaży w zakresie daty sprzedaży, daty wystawienia, listy pozycji dokumentu, daty oraz wartości wpłaty pacjenta;
 • Zabezpieczenie przed usunięciem (z poziomu administratora) dokumentów z którymi powiązane są inne dokumenty;
 • Naprawiono brak możliwości ponownego otwierania okna konfiguracji wiadomości SMS;

Zmiany 2.6.4.4

Zmiany funkcjonalne:

 • Uprawnienia użytkowników: Nowe uprawnienie (Recepcja - terminarz) pozwalające na wyszczególnienie dostępu pracowników do terminarza wizyt oraz podglądu umówionych wizyt innych pracowników;
 • Magazyn: Możliwość generowania zapytań ofertowych do zamówienia oraz wczytywania otrzymanej najlepszej oferty;
 • Administracja: Dodano analizę rozliczeń wg dokumentów sprzedaży z dodatkowymi filtrami, możliwością podglądu konkretnych dokumentów oraz exportu do PDF, XML lub wydruku.

Zmiany techniczne:

 • Dodanie zróżnicowanej kolorystyki krawędzi wizyty online w zależności od lekarza, którego dotyczy;
 • Cyfrowe podpisanie kodu oprogramowania Dental Clinic Assistant, umożliwiające zweryfikowanie integralności danych na podstawie cyfrowego podpisu. Cyfrowy podpis eliminuje anonimowość aplikacji publikowanych w Internecie oraz zapewnia użytkownika końcowego, że program nie został zmodyfikowany (np. przez osoby nieuprawnione oraz wirusy) od momentu jego podpisania przez wydawcę.
 • Usunięcie błędu przy otwieraniu wywiadu lekarsko-stomatologicznego jako administrator;
 • Poprawiono numerowanie dokumentów sprzedaży;

 

Zmiany 2.6.4.2

Zmiany techniczne:

 • Poprawiono działanie buforowania wizyt;

Zmiany 2.6.4.0

Zmiany funkcjonalne:

 • Obrazowanie cyfrowe: Współpraca programu z oprogramowaniem do obrazowania Kodak Dental Software (KDIS);
 • Dodano możliwość zapisywania wizyt w buforze w celu późniejszego uzupełnienia dokumentacji;
 • Dodano informowanie pracownika o zaległych w buforze wizytach;

Zmiany techniczne:

 • Poprawiono wyświetlanie wywiadu lekarsko-stomatologicznego;
 • Usunięto problem z pojawianiem się kreatora konfiguracji przy zamykaniu listy pacjentów;

Zmiany 2.6.3.0

Zmiany funkcjonalne:

 • Poprawienie funkcjonowania terminarza przy wyświetlaniu wszystkich lekarzy w widoku tygodniowym;

Zmiany techniczne:

 • Zmiana numeru ideksu administratora;

Zmiany 2.6.2.0

Zmiany funkcjonalne:

 • Dodano grupy rabatowe;
 • Zmiana sposobu zaznaczania zębów podczas dodawania rozpoznań i zabiegów

Zmiany techniczne:

 • Dodano sprawdzanie poprawności ustawień wielkości czcionki i innych elementów Windows dla poprawnego wyświetlania tekstu i elementów graficznych oprogramowania;

Zmiany 2.6.1.1

Zmiany techniczne:

 • Poprawiona konfiguracja wysyłania email dla kont Gmail z obsługą POP3;

Zmiany 2.6.1.0

Zmiany funkcjonalne:

 • Dodano grupowanie pacjentów;

Zmiany techniczne:

 • Dokumentacja elektroniczna - zgody na leczenie: Usunięcie błędu z niepoprawnym uzupełnianiem miejscowości;
 • Zaktualizowano instrukcję użytkownika;
 • Instalacja: Usunięcie błędu z logowaniem po pierwszej instalacji oprogramowania na komputerze;

Zmiany 2.6.0.1

Zmiany funkcjonalne:

 • Dodanie do danych pacjenta osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta;
 • Korekta w wywiadzie lekarsko-stomatologicznym: Umieszczenie w zgodzie na uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia osoby upoważnionej zamiast lekarza;

Zmiany techniczne:

 • Terminarz: Usunięcie błędu wybierania poprzedniego pacjenta przy zaznaczaniu danej wizyty wyłącznie prawym przyciskiem myszki;
 • Terminarz: Poprawa obsługi prawego przycisku myszki;
 • Terminarz: Zmniejszenie czcionki dodatkowych etykiet z podziałem godzin;
 • Rozwiązanie problemu z otwieraniem wywiadu lekarskiego do podpisu elektronicznego;
 • Rozwiązanie problemu z otwieraniem plikow Pdf na niektórych komputerach;

Zmiany 2.6.0.0

Zmiany funkcjonalne:

 • Dodanie nazwy banku oraz nr konta do danych praktyki lekarskiej;
 • Dodanie nazwy banku oraz nr konta do dokumentów sprzedaży z formą płatności: przelew lub odroczona;
 • Genrowanie paragonów fiskalnych częściowo opłaconych z informacją o płatności przelewem;
 • Dodawanie dokumentów sprzedaży: Funkcja 'Dodaj usługi z dnia sprzedaży' wyświetla wszystkie usługi wykonane u danego pacjenta w danym dniu a nie wyłącznie podczas ostatniej wizyty;
 • Dodanie możliwości tworzenia faktury lub rachunku z płatnością przelewem oraz możliwości częściowej wpłaty pacjenta przy wystawianiu dokumentu;
 • Dodanie możliwości tworzenia dokumentów rozliczeniowych (KP) dla nierozliczonej faktury lub rachunku z płatnością przelewem;
 • Dodanie możliwości tworzenia faktury lub rachunku z płatnością odroczoną oraz możliwości częściowej wpłaty pacjenta przy wystawianiu dokumentu;
 • Dodanie możliwości tworzenia dokumentów rozliczeniowych (KP) dla nierozliczonej faktury lub rachunku z płatnością odroczoną;
 • Dodanie faktur zaliczkowych do konfiguracji numeracji dokumentów sprzedaży;
 • Dodanie możliwości tworzenia faktur zaliczkowych;
 • Dodanie możliwości przyjęcia zaliczki jako KP oraz wystawienie rachunku lub faktury na podstawie zaliczek;

Zmiany 2.5.9.8

Zmiany techniczne:

 • Korekta w wyświetlaniu godziny rozpoczęcia wizyty przy wydruku umówionych wizyt dla danego lekarza;

Zmiany 2.5.9.7

Zmiany techniczne:

 • Automatyczne aktualizowanie ustawień po zainstalowaniu nowej wersji programu - brak konieczności importowania ustawień;

Zmiany funkcjonalne:

 • Terminarz: Dodano osobną etykietę godzin dla każdego dnia lub lekarza wyświetlanego w terminarzu;
 • Terminarz: Zwiększono czytelność etykiety informującej o godzinach pracy lekarza w celu zwiększenia czytelności w razie nakładających się godzin pracy;
 • Lista umówionych wizyt (ekran główny): Dodano możliwość ustawienia zbliżającej się wizyty, jako potwierdzonej - bez wysyłania sms'a (np. w przypadku powiadomienia telefonicznego o wizycie);
 • Lista umówionych wizyt dla danego pacjenta: Przy wydruku zmieniono format daty na słowny. Dodano wyświetlanie lekarza, do którego umówiony jest pacjent. Dodano możliwość wyświetlenia odbytych wizyt.

Zmiany 2.5.9.6

Zmiany techniczne:

 • Usunięcie próby udostępniania folderów sieciowych na komputerach klientach i związanym z tym pojawianiem się komunikatów o braku możliwości wykonania tej czynności;
 • Poprawiono wychodzenie z okna konfiguracji połączeń sieciowych bez zapisania nowych ustawień;
 • Uniemożliwono ustawianie lokalnego adresu IP jako adresu zdalnego serwera na komputerach klientach;
 • Usunięcie błędów związanych z dodawaniem, skanowaniem i wyświetlaniem dokumentacji medycznej oraz zdjęć RVG;

Zmiany funkcjonalne:

 • Poprawiono wyświetlanie rozpoznań i zabiegów w historii leczenia oraz w karcie pacjenta;

Zmiany 2.5.9.4

 • Usunięcie automatycznego otwierania portu dla połączenie z bazą danych w konfiguracji wielostanowiskowej. Informacje o manualnym otwieraniu portu znajdują się w instrukcji użytkownika w rozdziale 2.1.2 (podpunkt c).

Zmiany 2.5.9.3

 • Poprawienie funkcjonowania skanowania zdjęć RVG;
 • Dodanie możliwości skanowania dokumentacji;
 • Dodanie możliwości podpisywania już zapisanych dokumentów PDF;

Zmiany 2.5.9.2

 • Możliwość ustawienia braku obecności pacjenta na wizycie w liście umówionych wizyt (główne okno programu);
 • Informacja o braku obecności na wizycie w liście umówionych wizyt (główne oknio programu);
 • Poprawienie funkcjonalności udostępniania folderów sieciowych na różnych systemach Windows;
 • Zmiana funkcjonowania podpisu elektronicznego w konfiguracji wielostanowiskowej;

Zmiany 2.5.9.0

 • Dodanie przycisków dodaj, edytuj oraz usuń wizytę do historii wizyt w karcie pacjenta;
 • Usunięcie błędu w 'Analiza rozliczeń wg. pacjentów';

Zmiany 2.5.8.0

 • Nowy moduł - magazyn:
  • stan magazynu z kontrolą poziomu towaru;
  • przyjmowanie i wydawanie materiałów, leków i narzędzi;
  • generowanie i drukowanie zamówień;

Zmiany 2.5.7.0

 • Analizy: na potrzeby sprawozdania Ministerstwa Zdrowia (MZ-12) i GUS (ZD-3) dodano możliwość szybkiego wygenerowania liczby udzielonych porad według zadanych kryteriów;

Zmiany 2.5.6.4

 • Zmiana polityki haseł użytkowników - nowe rozporządzenie;
 • Zwiększenie pola opisu zabiegu do 1000 znaków;
 • Możliwość wyświetlania wielu lekarzy w widoku tygodniowym;
 • Otwieranie programu bez uprawnień administratora;

Zmiany 2.5.6.0

 • Optymalizacja szybkości działania terminarza;
 • Optymalizacja szybkości działania listy umówionych wizyt;

Zmiany 2.5.5.0

 • Diagram zębów:
  • zaznaczanie ubytków, wypełnień, opatrunków w zębach mlecznych;
  • zaznaczanie kamienia nazębnego w zębach stałych;

Zmiany 2.5.4.0

 • Terminarz:Uprawnienia: umożliwienie wglądu i obsługiwania rozliczeń lekarza przez pracowników nie będących lekarzami, w przypadku gdy lekarz wyłączył możliwość podglądu rozliczeń przez innych lekarzy;
  • uniemożliwienie zapisywania wizyt przy odwrotnym zaznaczeniu zakresu godzin;
  • możliwość usuwania notatki o braku obecności pacjenta na danej wizycie;
  • ostrzeżenie przy umawianiu wizyty o pacjencie często opuszczającym wizyty;

Zmiany 2.5.3.0

 • Teminarz;Uniemożliwienie uruchomienia więcej niż jednej instancji programu;
  • Optymalizacja pracy terminarza;
  • Zmiana wyświetlania kolorów terminarza;
  • Możliwość określenia maksymalnej liczby lekarzy dla których może być wyświetlony widok tygodniowy;
 • Możliwość przełączenia programu przez administratora w tryb szkoleniowy dający możliwość nierejestrowanego usuwania błędnych wizyt;
 • Instalacja bazy danych dla wersji jednostanowiskowej lub serwera wersji wielostanowiskowej podczas pierwszego uruchomienia programu;

Zmiany 2.5.2.9

 • Optymalizacja działania terminarza;

Zmiany 2.5.2.8

 • Optymalizacja działania terminarza;

Zmiany 2.5.2.7

 • Optymalizacja działania terminarza przy wyświetlaniu wizyt dla wielu lekarzy jednocześnie;

Zmiany 2.5.2.6

 • Nowe zasady wystawiania recept refundowanych 2013;Terminarz: dodanie graficznej informacji o wizytach odwołanych przez pacjenta;
  • Dodanie kodów kreskowych Regon, PWZ;
  • Uwzględnienie odpłatności;
  • Zmiana wyglądu recepty;
 • Karta pacjenta: dodanie informacji statystycznych dotyczących obecności pacjenta na wizytach;

Zmiany 2.5.2.4

 • Nowe zasady wystawiania faktur 2013;Integracja programu z oprogramowaniem do obrazowania VinWix - Gendex;
  • Usunięcie oznaczenia 'oryginał' i 'kopia';
  • Zmiana nazwy dokumentu z 'Faktura VAT' na 'Faktura';

Zmiany 2.5.2.3

 • Integracja programu z oprogramowaniem do obrazowania RayMage - MyRay;

Zmiany 2.5.2.2

 • Rezerwacja online: możliwość szybkiego przejścia do zarezerwowanej wizyty;
 • Optymalizacja otwierania i przechodzenia między kartami pacjentów;

Zmiany 2.5.2.1

 • Zwiększenie funkcjonalności przy wysyłaniu widadomości i powiadomień sms;
 • Możliwość wysyłania sms'ów za pomocą alternatywnego serwisu - tideplatform.pl;

Zmiany 2.5.2.0

 • Integracja programu z oprogramowaniem do obrazowania DBSWIN - Durr Dental;
 • Integracja programu z oprogramowaniem do obrazowania Romexis - Planmeca;
 • Dodanie przycisku 'Anuluj' przy zamykaniu oprogramowania;
 • Zabezpieczenie przed zapisaniem wizyty bez wskazanego lekarza;
 • Optymalizacja pracy programu;

Zmiany 2.5.1.9

 • terminarz > dodawanie wizyty: Wyświetlanie dodatkowych informacji przy wyborze pacjenta (data urodzenia, adres);
 • dodano możliwość ukrywania danych rozliczeniowych pacjentów między lekarzami;
 • optymalizacja pracy programu;

Zmiany 2.5.1.8

 • dodano możliwość wyboru rodzaju wysyłanych wiadomości SMS (tradycyjny, ekonomiczny);

Zmiany 2.5.1.7

 • możliwość deaktywacji pracowników;
 • terminarz: w trybie wyświetlania wielu lekarzy jednocześnie wyświetlani są wyłącznie lekarze, którzy pracują w danym dniu;
 • terminarz: w trybie wyświetlania wielu lekarzy - przy dużej liczbie lekarzy - możliwość przewijania terminarza w poziomie;
 • skalowanie okien przy niestandardowych, mniejszych od zalecanych rozdzielczości ekranu;

Zmiany 2.5.1.6

 • optymalizacja pracy programu;

Zmiany 2.5.1.5

 • terminarz: możliwość wyświetlania wizyt dla wielu lekarzy jednocześnie;

Zmiany 2.5.1.3

 • poprawienie czasu działania wersji testowej;

Zmiany 2.5.1.2

 • ekran główny: możliwość szybkiego otwierania karty wybranego pacjenta;
 • ekran główny -> lista umówionych wizyt: dodanie przycisku 'Dzisiaj';

Zmiany 2.5.1.1

 • dodanie możliwości ustawienia prefixu przed wybranym lekarzem (dot. rezerwacji online);
 • podział programu na funkcjonalne moduły;

Zmiany 2.5.0.0

 • zmiana ilości i rodzaju wersji licencji oprogramowania;

Zmiany 2.4.9.4

 • dodano filtrowanie danych w liście pacjentów;
 • dodano możliwość wyświetlania harmonogramu czasu pracy dla wszystkich lekarzy;
 • wywiad lekarsko-dentystyczny dostępny od wersji lite;
 • dodano diagnostykę i naprawę bazy danych;
 • dodano możliwość uruchomienia programu z danymi demonstracyjnymi;

Wersja 2.4.9.3

Zmiany:

 • dodanie numeru karty w liście umówionych pacjentów ekranu głównego;

Wersja 2.4.9.2

Zmiany:

 • dodanie numeru karty do listy pacjentów w ekranie głównym;
 • zmiany funkcjonalne w kreatorze pierwszego uruchamiania programu;

Wersja 2.4.9.0

Zmiany:

 • sprawdzanie subskrypcji aktualizacyjnej;
 • optymalizacja pracy programu;

Wersja 2.4.8.0

Zmiany:

 • DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA Z PODPISEM CYFROWYM
 • automatyczne szablony dokumentów elektronicznych;
 • obsługa urządzeń do podpisu cyfrowego WACOM (STU-300, STU-500, STU-520);

Wersja 2.4.7.0

Zmiany:

dodano automatyczną aktualizację programu;

Wersja 2.4.6.1

Zmiany:

poprawka do wersji 2.4.6 - dodano brakującą kolumnę do bazy danych;

Wersja 2.4.6

Zmiany:

 • graficzne informowanie w karcie pacjenta o istotnych danych z wywiadu (choroby krążenia, alergie, ciąża, cukrzyca itp.);
 • jednoczesne dodawanie rozpoznania i procedury;
 • zmiana wyświetlania historii wizyt
 • ZMIANY W CELU WPROWADZENIA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ I PODPISU CYFROWEGO
 • dodanie numeru dowodu osobistego do danych pracownika;
 • dodanie danych opiekuna prawnego w danych pacjenta;
 • dodanie danych przedstawiciela ustawowego w danych pacjenta;
 • zmiana wyświatlania ostrzeżenia przy dodawaniu pacjenta o już istniejącym pacjencie;
 • dostostowanie karty informacji o stanie zdrowia pacjenta do wymogów OIL;
 • uwzględnienie możliwości ustawiania opiekuna prawnego pacjenta;
 • uwzględnienie możliwości ustawiania przedstawiciela ustawowego pacjenta;
 • uwzględnienie zgody pacjenta na zbieranie i udostępnianie informacji;

Wersja 2.4.5

Zmiany:

 • Eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym;
 • Eksport wybranej części dokumentacji medycznej do formatu XML i PDF;

Wersja 2.4.4

Zmiany:

Dostosowanie programu do wymogów rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

Wersja 2.4.3

Zmiany:

 • Możliwość dodawania puli numerów recept dla każdego lekarza. Dokładna konfiguracja wydruku recept - możliwy wydruk pełnej recepty lub nadruk na gotowej recepcie;
 • Możliwość wystawiania faktury VAT lub rachunku na podstawie kilku paragonów, KP lub innych wpłat;
 • Dodano możliwość ręcznej konfiguracji sieciowej programu dla zaawansowanych, niestandardowych konfiguracji sieciowych;
 • Rozszerzono funkcjonalność wersji Lite i Silver o możliwość podglądu zdjęć RVG;
 • Możliwości imoprtu danych z programu Gabinet Stomatologiczny 2.0;

Wersja 2.4.2

Zmiany:

Drukowanie listy umówionych pacjentów;

Wersja 2.4.1

Zmiany:

 • Automatyzacja konfiguracji sieciowej;
 • Możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży (faktura, rachunek, paragon) z automatyczną numeracją i funkcją wydruku;
 • Możliwość konfigurowania numeracji dokumentów sprzedaży;
 • Wyświetlanie informacji o ilości rezerwacji on-line oraz stanie konta sms w terminarzu wizyt;
 • Możliwość zapisywania i wczytywania ustawień programu;
 • Automatyczne otwieranie portu bazy danych (3306 TCP) w zaporze ogniowej Windows ('firewall');
 • Bezpośrednie otwieranie zdjęć RVG w formacie DICOM (*.rvg, *.rvt);
 • Ujednolicenie elementów graficznych programu;

Wersja 2.4.0

Zmiany:

 • Odczyt nazwy komputera i adresów IP dla połączeń siecowych;
 • Konfiguracja nadruku na gotowych receptach;
 • Dodatkowa konfiguracja czasu pracy lekarzy. Zmiana ustawienia zakresu lat na zakres dat, których dotyczy harmonogram.

Wersja 2.3.9

Zmiany:

 • Dodana obsługa drukarek fiskalnych Posnet i Novitus;
 • Dodana możliwość drukowania wizyty pacjenta;
 • Zmiana wyświetlania i sposoby drukowania wywiadu lekarsko-dentystycznego;
 • Zmiana sposobu drukowania analiz;
 • Zmiana sposobu drukowania zleceń protetycznych;
 • Dodany kreator konfiguracji programu;
 • Dodano możliwość importu gotowych danych do słowników;
 • Ujednolicenie elementów graficznych programu;

Wersja 2.3.8

Zmiany:

 • Dodano numerowanie pacjentów w tabeli umówione wizyty;
 • Dodano wyświetlanie rodzaju wizyty do tabeli umówione wizyty;
 • Dodano wyświetlanie lekarza w tabeli umówione wizyty;
 • Dodano możliwość wyświetlania umówionych pacjentów dla wszystkich lekarzy równocześnie;
 • Automatyczne odświeżanie tabeli umówione wizyty po dodaniu, edycji, usuwaniu wizyt w terminarzu;
 • Naprawienie błędu wielokrotnego wylogowania użytkownika;
 • Poprawienie obsługi aktywacji, deaktywacji progamu;
 • Poprawienie zgłoszonych błędów;

Wersja 2.3.7

Zmiany:

 • Optymalizacja działania i wyglądu funkcji obsługujących leczenie protetyczne;
 • Optymalizacja działania, rozbudowa i zmiana wyglądu funkcji wypisywania recept;
 • Możliwość importu gotowych rozpoznań i procedur;
 • Optymalizacja działania i zmiana wyglądu konfiguracji programu;
 • Usunięcie błędów;

Wersja 2.3.6

Zmiany:

 • Optymalizacja działania analiz leczenia;
 • Automatyczne powiadomienia e-mailowe pacjenta przy potwierdzaniu lub odmawianiu wizyty online;

Wersja 2.3.5

Zmiany:

 • Wywiad: Korekta merytoryczna wywiadu lekarsko-stomatologicznego oraz dodanie możliwości drukowania wywiadu w celu złożenia podpisu przez pacjenta;
 • Możliwość wyświetlania w panelu komunikacji listy pacjentów z dowolnego zakresu czasu;

Wersja 2.3.4

Zmiany:

Optymalizacja kodu;

Wersja 2.3.3

Zmiany:

 • Usprawnienie działania instalatora programu: poprawiona instalacja i aktualizacja bazy danych;
 • Usprawnienie działania aktywacji programu;

Wersja 2.3.2

Zmiany:

Usprawnienie działania instalatora programu;

Wersja 2.3.1

Zmiany:

 • Usprawnienie działania wersji testowej;
 • Optymalizacja działania terminarza - ułatwienie rejestracji krótszych terminów;
 • Optymalizacja automatycznego wyszukiwania wolnych terminów;

Wersja 2.3

Dodane:

 • Komunikacja email z pacjentami;
 • Dodatkowe, manualne dodawanie i usuwanie wolnych terminów on-line z poziomu terminarza;

Zmiany:

 • Optymalizacja działania automatycznego wyszukiwania wolnych terminów;
 • Zmiana wyglądu Panelu komunikacji;

Wersja 2.2

Dodane:

 • Terminarz on-line - współpraca terminarza z rejestracją on-line na stronie internetowej gabinetu;
 • Automatyczne generowanie wolnych terminów on-line;

Zmiany:

 • Zmiana wyglądu instalatora programu;
 • Optymalizacja działania programu;