Skip to main content

System uprawnień użytkowników

Nasze oprogramowanie stomatologiczne wyposażono w system uprawnień użytkowników, dzięki któremu każdy pracownik ma ściśle określony dostęp do poszczególnych funkcji programu. Dostęp odbywa się w oparciu o rolę (recepcja, leczenie, kasa, logistyka, administracja). Program może być zatem przystosowany zarówno do pracy w gabinecie jednostanowiskowym, jak i w podzielonej na działy, wielostanowiskowej klinice stomatologicznej. System uprawnień użytkowników pozwala ponadto szczegółowo konfigurować dostęp pracowników do poufnych danych gromadzonych w programie. Dodatkowo każdy pracownik może określić jawność swoich danych finansowych.
Uprawnienia użytkowników:
 • Recepcja | Dodawanie, edycja pacjentów;
 • Recepcja | Zarządzanie wizytami terminarza;
 • Recepcja | Widoczność danych kontaktowych;
 • Leczenie | Przyjmowanie pacjentów;
 • Leczenie | Edytor dokumentacji medycznej;
 • Leczenie | Widok wizyt innych pracowników;
 • Kasa | Rozliczanie pacjentów;
 • Kasa | Rozliczanie pracowni protetycznych;
 • Kasa | Rozliczanie pracowników;
 • Kasa | Rozliczanie kontrahentów;
 • Logistyka | Obieg prac protetycznych;
 • Logistyka | Zaopatrzenie gabinetu;
 • Menadżer | Zestawienia z pracy gabinetu;
 • Menadżer | Osobiste zestawienia z pracy gabinetu;
 • Administracja | Konfiguracja programu;
 • Administracja | Archiwizacja danych;
 • Administracja | Dodawanie pracowników;
 • Administracja | Konfiguracja słowników;
 • Administracja | Konfiguracja grup rabatowych;