Skip to main content

Zabezpiecz swoje dane zgodnie z RODO

Archwizacja służy zabezpieczniu danych zgromadzonych w programie stomatologicznym SmartDental. Oprogramowanie stomatologiczne SmartDental umożliwia łatwe i szybkie zapisanie i odtworzenie skompresowanych danych na dowolnym nośniku.
  • Możliwość archiwizacji na dowolnym nośniku danych;
  • Kompresja archiwizowanych danych
  • Możliwość zabezpieczenia danych szyfrowaniem
  • Możliwość zabezpieczenia danych hasłem
  • Możliwość archiwizacji z poziomu komputerów typu klient w konfiguracji wielostanowiskowej;