Skip to main content

Uzyskaj każde możliwe zestawienie danych z pracy gabinetu

Moduł raportowanie programu stomatologicznego SmartDental umożliwia wyświetlanie i drukowanie lub eksport do pliku XML analiz dotyczących pracy gabinetu stomatologicznego. Nasze oprogramowanie stomatologiczne dzięki możliwości ustawienia różnych filtrów umożliwia uzyskanie niemal każdego zestawiania danych.
Dostępne zestawienia danych:
 • Raport zbiorczy;
 • Raport leczenia wg wizyt;
 • Raport leczenia wg rozpoznań;
 • Raport leczenia wg zabiegów;
 • Raport leczenia wg kategorii zabiegów;
 • Raport leczenia wg oddanych prac protetycznych;
 • Raport leczenia wg wypisanych recept;
 • Raport rozliczeń wg wykonanych zabiegów;
 • Raport rozliczeń wg przyjętych pacjentów;
 • Raport rozliczeń wg dokumentów sprzedaży;
 • Raport rozliczeń wg udokumentowanych pozycji;
 • Raport rozliczeń wg podziału procentowego zabiegów;
 • Raport nierozliczonych procentowo zabiegów;
 • Raport udzielonych porad (MZ-12, ZD-3);
 • Raport prac protetycznych wg pracowni i etapu;
 • Raport listy pacjentów;
 • Księga przyjęć;
 • Raport pacjentów wg ostatniej wizyty;
 • Raport logowań
 • Historia terminarza
 • Historia danych pacjenta
 • Udostępniona dokumentacja